Latvijas Sarkanais Krusts


Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijāĪslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs
Brīvības iela 51, Stende, LV-3257
Koordinātas:
 57°07'49.5"N 22°32'11.0"E

Centra vadītāja Evika Rosoha
+371 63274003
evika.bunere@redcross.lv


Īslaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā
 

LSK Kurzemes komiteja sadarbībā ar NVA ESF ,projekta „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemē” (proj. nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/119) ietvaros 2012. gada aprīlī uzsāka sniegt Īslaicīgās  soc. aprūpes un rehabilitācijas  pakalpojumu Talsu novadā.

Projektam noslēdzoties 2013. gada decembrī, pakalpojuma sniegšana tiek turpināta sadarbībā ar Talsu novada Sociālo dienestu, kā arī pēc klientu  vai to tuvinieku pasūtījuma. Pakalpojums ar Talsu novada Sociālā dienesta norīkojumu trūcīgajiem un vientuļajiem klientiem tiek sniegts bez maksas. Pārējiem tiek piemērota noteikta dienas maksa 15.32 EUR apmērā. Maksā ir iekļauta uzturēšanās centrā ar aprūpētāja,medicīnas māsas un psihiatra aprūpi, rehabilitāciju,trīsreizēju ēdināšanu, sanitārās preces un zālēm dzīvībai svarīgo funkciju nodrošināšanai.

LSK Kurzemes komitejas Īslaicīgās soc. aprūpes un rehabilitācijas centrā  Talsu novada Stendē, Brīvības ielā 51, tiek piedāvāta iespēja uzturēties( 15. pers.) sākot no 30 dienām, šo laiku pagarinot ar  Sociālā dienesta lēmumu vai vienojoties ar klientu. Klientam tiek sniegta iespēja medicīnas personāla  un aprūpētāja uzraudzībā atveseļoties pēc dažādām saslimšanām (insults, infarkts ,amputācijas u.c.). Šis pakalpojums ir kā  pusceļa stacija cilvēkam ceļā uz ilglaicīgo sociālo aprūpi pansionātā ka arī iespēja pēc atveseļošanās atgriezties mājās.
 


Centrā strādā: aprūpētāji, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, pēc nepieciešamības – psihiatrs, fizikālās rehabilitācijas māsa.

 Tiek piedāvāts arī speciālais medicīniskais transports guļošo un klientu ar ierobežotām kustību spējām, pārvadāšanā.