Latvijas Sarkanais Krusts


Tehnisko palīglīdzekļu noma
LSK Kurzemes komiteja piedāvā iznomāt kruķus, ratiņkrēslus, spieķus, kvadripodus, rolatorus, pārvietošanās galdus, staigāšanas rāmjus, vannas dēļus u.c., slēdzot līgumu uz noteiktu laiku.

Vairāk interesēties darba laikā:

Vieta Adrese Tālrunis Persona
Liepāja Peldu iela 5 63480345 Anastaija Šistakova
Ventspils Talsu iela 39 25717910 Gundega Jansone
Kuldīga Baznīcas iela 29 63322780 Tajana Kulbare
SAC „Stūrīši”, Talsu nov. Talsu nov. Laidzes pag. „Stūrīši” 63237736 Signija Lasmane