Latvijas Sarkanais Krusts


Nakts patversme
LSK Kurzemes komiteja, sadarbībā ar Talsu, Mērsraga, Dundagas un Rojas pašvaldībām, kopš 2011. gada nodrošina nakts patversmes pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām alkohola vai atkarīgu vielu reibumā nonākušām personām līdz 8 vietām naktī, Stūrīšos, Laidzes pagastā.

Nodrošinām:
  • pakalpojumu katru dienu no plkst. 17:00 – 08:00;
  • apkurināmu telpu ar guļvietām;
  • pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu;
  • nepieciešamības gadījumā nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm;
  • sanitāro telpu ar tualeti, izlietni un dušu;
  • telpu un inventāru uzturēšanu kārtībā;
  • apģērbu atbilstoši sezonai;
 

Papildus informācija:
darba laikā tel. +371 63237736
pārējā laikā tel. +371 26132701