Latvijas Sarkanais Krusts


Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā

Simona Mantniece


SAC "Stūrīši" Dienas aprūpes centra
cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja
+371 265 786 76
e-pasts: simona.mantniece@redcross.lv


 
Kas notiek Talsu novada dienas centrā?
Talsu novada, Laidzes pagasta, „Stūrīši”, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas pārraudzībā, kopš 2015.gada, ik darba dienu, Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem kopā tiek pulcināti  15 cilvēki.

Dienas centra apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kur ir iespēja uzlabot jau esošās sociālās un sadzīves prasmes, kā arī apgūt jaunas.


 

Šeit,  ik darba dienu no 09:00-16:00, strādā sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, kuru uzraudzība klientiem ir iespēja dažādās, īpaši izveidotās, nodarbībās iespējams piedalīties lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas, zīmēšanas, krāsošanas, rokdarbu, galda kultūras apmācībās, kā arī tiek svinēti dažādu gadskārtu svētki.


Iepazīstot Stūrīšu ciema brīnišķīgo apkārtni un vēstures līkločus, brīvais laiks tiek aizpildīts vides terapijās, pikniku organizēšanā, apstādījumu ierīkošanā un sportiskās aktivitātēs. Lietderīgi izmantojot lieliskos laikapstākļus, klientiem ir iespēja iemācīties ko jaunu, kā piemēram, divu nedēļu garumā, izmantojot profesionāla fotogrāfa Aināra Mazjāņa zināšanas, lai iemācītos meklēt un ieraudzīt kadrus, izvairīties no ēnām, sarunāties ar cilvēku iemūžināšanas laikā un citas noderīgas lietas.

Visi centra speciālisti strādā pēc sastādīta darba plāna. Nodarbības ir saturiskas un ar mērķi virzītas, lai attīstītu klienta funkcionēšanas spējas, sīko motoriku, kā arī tiek veiktas dažādas aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai.

Ik dienu klienti tiek iesaistīti dažādās nodarbībās atbilstoši spējām un arī interesēm, jo, piemēram, ne katrs spēj patstāvīgi iesaistīties datorapmācības nodarbībā. Ir klienti, kas joprojām nav saņēmušies piesēsties pie datora, kā iemeslu minot, ka ir bail kaut ko nepareizi saspiest, bet ir klienti, kuri labprāt apgūst datora lietošanas pamatus no paša sākuma. Kā arī netrūkst tādu klientu, kam dators ir visa dzīve.


 
 
Otrdienās, dienas centra apmeklētājus uz radošām idejām virza rokdarbu pasniedzēja Diāna Dzelzkalēja, kura ar savām aktivitātēm iesaista klientus lielisku darbiņu veidošanā un centra telpu izdekorēšanā, izmantojot šobrīd modernākos un populārākos rokdarbu veidus - filcēšana, pērļošana, dekupāža, aušana, auduma krāsošana utml., kā arī tiek veidoti dažādi darbiņi no sadzīvē vairs ne tik noderīgām lietām, piemēram, olu lafetēm, tukšajām plastmasas krējuma bundžiņām, kafijas bundžām, veciem T krekliem un citi materiāli.
Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana arī palīdz uztvert informāciju daudz ātrāk, un klienti kļūst ieinteresētāki mācīšanās procesā.


Savukārt, trešdienās radošu atmosfēru dienas centrā rada terapeite, kas ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātes Profesionālā maģistra grāda veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju – Anda Lase, kura pasniedz mākslas terapiju, atrodot īpašu pieeju katra dienas centra apmeklētāja mākslinieciskajam „es”. Šajās nodarbībās klienti tiek motivēti un iedrošināti paust savas emocijas ar dažādu tehniku apstrādātiem mākslas darbiem, kā piemēram, viens no tiem ir māla terapija.
„Darbs ar mālu paredz intensīvu taustes pieredzi. Tiek iesaistīti pirksti, plaukstas, veicot daudzveidīgas kustības – saspiešanu, mīcīšanu, dauzīšanu, rullēšanu, duršanu, saplacināšanu utt. Tāpēc mākslas terapijā mālu var veiksmīgi izmantot, lai stiprinātu sajūtu un motorās funkcijas.” atzīst mākslas terapeite Anda Lase.


Mākslas terapeites prāt, māls spēj atslābināt, radīt patīkamas izjūtas. Mālam nav noteiktas formas, tas ir plastisks un mīksts, pievilcīgs jebkura vecuma cilvēkiem. Klienti, kam emociju izpausmes ir skopas, kas pastāvīgi apspiež savas jūtu izpausmes, parasti ir mazjutīgi arī pret dažādām sajūtām. Māls spēj izraisīt noteiktas sensoras sajūtas un bieži kalpo par savdabīgu tiltu starp šo cilvēku sajūtām un jūtām. Klienti, kas ir sadusmoti, mīcot mālu, var dot vaļu savam aizkaitinājumam. Savukārt tie, kas izjūt bailes un nedrošību, darbojoties ar mālu, var iegūt paškontroles un pašsavaldīšanās izjūtas.

Vairāk informāciju par Dienas centru cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā, zvanīt pa tālr. +371 63237736, vai rakstot uz e-pastu: simona.mantniece@redcross.lv
Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Talsu novadā

 

Lai cilvēki  Talsu novadā ar garīgās attīstības traucējumiem  nebūtu spiesti pavadīt savas dienas vienmuļi mājokļa četrās sienās, bet gan varētu  būt kopā ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu  savu ģimenes locekļu ikdienu- kopš 2015. gada janvāra  Talsu novada Laidzes pagasta „Stūrīšos” Latvijas Sarkanā Krusta pārraudzībā ik darba dienu kopā tiek  pulcināti  15 cilvēki  Labklājības ministrijas un Talsu novada pašvaldības  finansētajā Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

  


Centra darbības mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt nodarbinātību un apmācību, veicināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, celt klientu zināšanu līmeni uz izpratni  par garīgās veselības un veselīga dzīvesveida jautājumiem, veicināt klientu interesi un iniciatīvu iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabojot kopējo dzīves kvalitāti.

  Ar centra apmeklētājiem  ik dienu strādā Dienas centra vadītāja, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs kā arī dažādu interešu pulciņu audzinātāji- mākslas terapeite, podnieks, un rokdarbu meistari.
  Centra apmeklētāji varēs saņemt  individuālas sociālā darbinieka konsultācijas, psiholoģisku  un profesionālu sociālu atbalstu, kurš  klienta interesēs sadarbosies ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, sab. organizācijām  u.c. juridiskajām un fiziskajām personām. 

 

    Dienas centrā dažādās, īpaši izveidotās, nodarbībās iespējams piedalīties lasīšanas, rakstīšanas, matemātikas, zīmēšanas, krāsošanas rokdarbu, ēdienu gatavošanas, galda kultūras apmācībās.  Līdztekus notiks arī mūzikas un mākslas terapijas, podniecības, teātra, vingrošanas, datora un interneta vides apgūšanas nodarbības kā arī dažādu gadskārtu svētku svinēšana.

    Centrs darbojas  ik darba dienu no 9.00-16.00, nodrošinot arī apmeklētāju ēdināšanu un
transportēšanu.
    Lai pieteiktos Dienas centra ar garīgās attīstības traucējumiem apmeklēšanai aicinām vērsties Talsu novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

  Vairāk varat uzzināt pa tel. +371 26578676, vai rakstot  simona.mantniece@redcross.lv
Dienas centrs Talsu novadā.