Latvijas Sarkanais Krusts


Dienas centrs "Ventiņmāja"Daudzfukcionālo ģimenes atbalsta centra Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem "Ventiņmāja"

Talsu iela 39, Ventspils, LV - 3602
+371 257 179 10;
e-pasts: ventinmaja@redcross.lv


 
Gundega Jansone 
Sociālā darbiniece


 

Ventspils pilsētas pašvaldība piešķir līdzekļus iedzīvotāju sociālā atbalsta projektiem
Ventspils pilsētas pašvaldība nolēmusi atbalstīt četrus iedzīvotāju sociālā atbalsta projektus, kuru īstenošanai kopumā piešķīrusi 4833 eiro. 
Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursam kopumā tika iesniegti 6 projektu piedāvājumi. Konkursā tika aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.


Pašvaldības finansējums 1500 eiro apmērā arī tika piešķirts biedrības ,,Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas projektam ,,Krāsainai ikdienai”.  Tā mērķis ir nodrošināt dažādus  pasākumus un aktivitātes Dienas aprūpes centra „Ventiņmāja” klientiem ar dažādiem kognitīviem traucējumiem. Tāpat arī tiek plānots dot iespēju „Ventiņmāja” klientiem izzināt Ventspils pilsētas sociālo vidi, apmeklējot Amatu māju, muzejus, dažādus pasākumus.
 
 

 

Ko dara LSK Kurzemes komitejas Dienas centrs "Ventiņmāja"?

Lai cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nebūtu spiesti pavadīt savas dienas vienmuļi mājokļa četrās sienās, bet gan varētu būt kopā ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu savu ģimenes locekļu ikdienu, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja piedāvā pakalpojumu "Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" Ventspilī".


Kopš 2013.gada novembra Ventspils pilsētā aktīvi darbojas Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja", kurā ik dienu pulcējas līdz pat 20 ļaudis ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.  Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas, atmiņas trenēšanas nodarbības,  svētku svinēšana un ekskursijas kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.

Kā uzskata zinātnieki un ārsti, senioriem, lai gūtu optimālu labumu savai veselībai, vajadzētu trenētie vairākas reizes nedēļā, tādēļ iestājoties pavasarim, Dienas centra klienti pievērš lielāku uzmanību veselībai un katru pirmdienu dēvē par Veselības dienu. Pirmdienas rīts sākas ar asinsspiediena mērīšanu, svara rādītāja kontroli, brīvprātīga rehabilitētāja organizētiem vingrojumiem, kas tiek pielāgoti katram klientam - vecāka gadagājuma klientiem tiek piedāvāti vingrojumi sēdus un pastaigas, bet aktīvākiem klientiem tiek piedāvāti vingrojumi uz brīvdabas trenežieriem. Dienas atlikušo daļu centra klienti velta sarunām par veselīgu uzturu pie tases tējas, dažādām aktivitātēm, kuras piedāvā sociālais darbinieks un radošie speciālisti.

Lai ikdienas aktivitātes būtu daudz aizraujošākas, kopš 2014.gada Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" sadarbojoties ar biedrību "Pērļu pasaule", veido pērļu kokus, lai priecētu interesentu acis, attīstītu sīko motoriku, radošo domāšanu, novirzītu domas no ikdienas pienākumiem, stresa, palīdzētu paaugstināt pašapziņu, justies gandarītam par padarīto darbu, kā arī veidotu zīmolu centra atpazīšanai.

  

Svētku dienas klientiem ir mīļākās dienas, jo tad ir iespēja klāt svētku galdu, dziedāt kopīgas dziesmas un ciemos aicināt jaunus draugus, kā arī pašiem doties ciemos. Savukārt, nedēļas nogalēs klientiem ir iespēja attīstīt savu prātu galda spēļu spēlēšanā, krustvārdu mīklu minēšanā un lasot grāmatas.
Kopš 2015.gada dienas centra darbības nodrošināšanai atbalstu Daudzfunkcionālajam dienas centram "Ventiņmāja" sniedz Ventspils pilsētas Sociālais dienests.

 

Ziemassvētki Dienas centrā "Ventiņmāja"
Ziemassvētki ir ģimenes svētki, kad gribas būt kopā ar saviem mīļajiem. Tādēļ, lai radītu šo ģimenisko svētku noskaņu, Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" svētku laiku pavada kopā ar Talsu novada SAC "Stūrīši" dienas centru. Ar rotaļām, dziesmām, smiekliem. Tā tika pavadīti svētki centra gaišajās un mājīgajās telpās.

  

  
Projekts "Solis augšup" tuvojas noslēgumam

          
 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja kopš 2015.gada Septembra mēneša realizē projektu „Solis augšup”, kura mērķis ir veicināt Dienas aprūpes centra „Ventiņmāja” klientu sociālo integrāciju, attīstot un pilnveidojot viņu sociālās prasmes un iemaņas. 

Visu projekta laiku Dienas centrā "Ventiņmāja" tika izvērtētas katras personas funkcionālās spējas, izveidotas apmācību grupas atbilstoši personu fukncionālajām spējām, iesaistot personas nepieciešamo sociālo prasjmu un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs.

Projektam noslēdzoties, daudzfunkcionālais ģimeņu atbalsta centrs "Ventiņmāja" realizē svētku izstādi “Pašu roku radīts brīnums” Ventspils pilsētas Pārventas bibliotēkā, kurā ir iespējams apskatīt klientu projekta laikā darinātus darbiņus līdz jaunā 2016.gada sākumam.