Latvijas Sarkanais Krusts


Izdales punkti
Pārtikas preču komplektu izdales LSK punkti Kurzemē:
Adrese Darba laiks Kontakti
 
LSK Liepājas komiteja, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3400
 
Darba dienās 10.00 - 17.00
 
Anastasija Šistakova 63480345
 
Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, Veco ļaužu dzīvojamā māja, Liepāja, Ganību iela
 
Ceturtdienās 09:00 - 12:00,
No 13.00 - 16.00
 
Diāna Bikova 29739750
 
LSK Grobiņas nodaļa, Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 78, LV-3430
 
Pirmdienās, trešdienās,
piektdienās
10:00 - 16:00
 
Inta Mangale 29187989
 
Vērgales pagastmāja "Pagastmāja", Vērgales pag., Pāvilostas novads,
LV - 3463
 
Pirmdienās, otrdienās,
trešdienās
09:00 - 15:00
 
Vizma Alseika 63484560
 
"Saieta nams", Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV - 3466
 
Pirmdienās līdz trešdienās
09:00 - 16:00
 
Inese Vīdnere 63453073
     
 
P/a "Dunikas ambulance", "Līvas", Dunikas pag., Rucavas novads, LV - 3480
 
 
Darba dienās 09:00 - 14:00
 
Ligita Freimane 29272642
 
Embūtes pagasta pārvalde, Embūtes nodaļas, Embūtes pagasts, Uzvaras iela 6, Vaiņodes novads, LV - 3436
 
Otrajās ceturtdienās, otrdienās
09:00 - 12:30
 
Baiba Čepule 28657503
 
Kultūras nams, Tirgoņu iela 23, Vaiņode, LV - 3435
 
Pirmdienās 9:00-12:00 
Piektdienās 13.30 - 16.00
 
Baiba Čepule 28657503
 
"Brigas", Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV - 3275
 
Ceturtdienās 08.00 - 12.00,
No 13.00 - 14.00
 Astra Langzāma 29294728
 
Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
Pirmdienās
09.00 - 12.00,13.00 - 18.00
Trešdienās
09.00-12.00, 13.00 - 16.00
Piektdienās
09.00 - 12.00
  Astra Langzāma 29294728
 
Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads, LV - 3284
 
Pirmdienās, trešdienās
09:00 - 17:00
 
Gunta Fībiga 26464443
 
Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads, LV - 3264
 
Darba dienās 09:00 - 17:00
 
Linda Gerucka 63269551
 
"Ventiņmāja", Talsu iela 39, Ventspils, LV - 3601
 
Darba dienās 14:00 - 17:00
 
Gundega Jansone 29442695
 
Robežu iela 28, Stende, Talsu novads, LV - 3257
 
Pirmdienās, Trešdienās, Piektdienās
 
Ilona Ernšteina 29244006
 
Alsungas nov. dome, Pils iela 1, LV-3306
 
Darba dienās
Pr.,T,C 8:00-17:00,
Pusdienas pārtraukums
no 12.00 - 12.45
Pk. 8:00-15:00
 
Maira Baumane 26181252
 
Kuldīgas nov. Baznīcas 29, Kuldīgas pilsēta, LV-3301
 
Darba dienās 09:00 - 17:00
 
Biruta Logina 29783939
 
Laidu pagasta pārvalde, ''Pagastmāja'', LV-3317
 
Pirmdienās 08:00 - 16:00
Trešdienās 08.00-17.00
 
Daiga Korpfa 28302341
 
Ēdoles pagasta pārvalde, Dārza iela 6, LV-3310
Pirmdienās, ceturtdienās
8:00-17:00
 
Ligita Bergmane 22013423
Turlavas pagasta pārvalde, Gundegu 1, LV-3329 Pirmdienās, ceturtdienās
16:30-17:30,
15:30-16:30
 
Dina Šimpermane 29477713
Kurmāles pag. pār., "Pagastmāja", LV-3332  
Darba dienās 08:00 - 17:00
 
Agrita Svilpe 26553069
 
Gudenieku pag. pārv. ''Gudenieki'', LV-3312
 
Pirmdienās, trešdienās
08:00 - 15:00
 
Jolanta Dombrovska 27885233
 
Padures pagasta pārvalde, ''Arāji'', LV-3321
 
Ceturtdienās
8:00-16:30
 
Liene Benefelde 29335412
27855904
 
Īvandes pagasta pārvalde, ''Skolas nams'', LV-3313
 
Pirmdienās 08:00 - 17:30

Liene Benefelde 29335412
29715816
 
Pelču pagasta pārvalde,
 "Pelču pils", LV-3322
 
Darba dienās 08:00 - 17:00
 
Vija Leimane 27810191
 
Snēpeles pag. pārv. ''Pagastmāja'', LV-3328
Pirmdienās 08.00-17.30
Ceturdienās 08.00-16.30
 
Ārija Brūdere 27843923
     
 
Vārmes pagasta pārvalde "Avotiņi", LV-3333
 
Pirmdienās, ceturtdienās
08:00 - 12:00
 
Rita Dravniece 28377756
 
Rendas pag. pārv. "Vīgneri", LV-3319
 
Otrdienās, ceturtdienās
8:30-9:30, 15:00-16:00
 
Tamāra Nolmane 28632702
 
Kabiles pagasta pārvalde, ''Spārītes'', LV-3314
 
Darba dienās 08:00 - 17:00
 
Aivija Blinde 29404212
     

*ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu (Kuldīga). Vairāk lasīt ŠEIT
*Pārtikas pakas trūcīgajiem Alsungas iedzīvotājiem. Vairāk lasīt ŠEIT


Jebkuru jautājumu gadījumā lūdzam savlaicīgi vērsties pie
LSK Kurzemes komitejas pārtikas programmas koordinatores
Janas Balanabas,

tālr.: +371 632 37733 
e-pasts: jana.balabana@inbox.lv