Latvijas Sarkanais Krusts


LSK Kurzemes komitejas struktūrshēma




Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komiteja


 


 


 
Anita Boitmane

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Kurzemes komitejas
SAC "Stūrīši" izpilddirektore






LSK Kurzemes komitejas administratīvās nodaļas speciālisti







 




Signija Lasmane
Lietvede




 



Rita Robiņa
Grāmatvede
 





 
Jana Balabana 
Uzskaitvede/ kasiere
 








Lelde Meirāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste





 LSK Kurzemes komitejas Tehniskā nodaļa









Renārs Boitmanis
Automobiļa vadītājs/
Darba aizsardzības speciālists











Andis Veidelis
Saimniecības vadītājs
 



 

 

Uldis Blumbergs
Rūpniecisko katlu kurinātājs 









Ilmārs Jaņķevics
Palīgstrādnieks
 




LSK Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra "Stūrīši" Veselības aprūpes nodaļas speciālisti









Velta Kurenkova
Vecākā medicīnas māsa









Maija Rozentāle
Medicīnas māsa






Indra Šimanovska
Medicīnas māsa

 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa SAC "Stūrīši"











Lāsma Šnēfelde
Sociālais darbinieks






Laura Šneidere
Sociālais rehabilitētājs
 

 


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Talsu novada Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem














Simona Mantniece
Vadītāja





Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs, Stendē











Evika Rosoha
Vadītāja 
 




 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Landze", Piltenes pagasts, Ventspils novads








Laura Graudiņa
Sociālā darbiniece





Mārīte Balacka  
Sociālā aprūpētāja

 



Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Daudzfunkcionālais Dienas centrs "Ventiņmāja", Ventspils












Gundega Jansone

Sociālā darbiniece



 



Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Kuldīgas nodaļa








Tatjana Kulbare
Sociālās palīdzības organizatore




 
Iveta Skude-Raksa
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām
programmas koordinatore




 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Venta", Kuldīga








 

Marina Raksa
Biroja administratore



 

 



 



Elita Leimane
Sociālā aprūpētāja





 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Krustceles", Usma, Ventspils novads








Simona Boitmane
Biroja administratore



 


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas
Liepājas un Grobiņas nodaļa





 


Kristīne Mūrniece
Liepājas nodaļas vadītāja




 

Dzidra Metēja
Liepājas un Grobiņas nodaļas

Veselības istabas medicīnas māsa

 

 




 

Inta Mangale
Grobiņas nodaļas vadītāja