Latvijas Sarkanais Krusts


Pārtikas preču un Higiēnas komplektu izdale LSK punktos Marta mēnesī
Pievienots: 06 Apr 2016.

 
2015.gada 16.aprīlī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2014.FEAD/PO.01/19.08 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.
Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā līgumā paredzēto, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

1.    izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2.    izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Izdalīto Pārtikas preču un higiēnas komplektu izdales apkopojums Marta mēnesī:

N.p.k. Izdales vietas adrese Atlikums uz perioda sākumu Komplektu saņemšanas datums Saņemto kopmlektu skaits Izdalīto komplektu skaits Atlikums perioda beigās
Administratīvi teritoriālā vienība (saskaņā ar atlases iesnieguma 3.1.punku)*
1 Talsu iela 39, , Ventspils, LV- 3601 200 04.03.2016 90 154 136
2 Palīdzības centrs „Spēkavots”, Platā iela 11, Ventspils, LV-3600 56 04.03.2016 250 247 59
3 "Brigas", Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275  12 30.03.2016 10 17 5
4 Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270  73 30.03.2016 -10 46 17
5 P/a "Dunikas ambulance", "Līvas", Dunikas pag., Rucavas novads, LV - 3480 155 15.03.2016 100 123 132
6 LSK Liepājas komiteja, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3400  225 01.03.2016 1000 329 896
7 LSK Grobiņas nodaļa, Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 78, LV-3430  11 15.03.2016 210 87 134
8 Embūtes pagasta pārvalde, Embūtes nodaļa, Embūtes pagasts, Uzvaras iela 6, Vaiņodes novads, LV-3436   0 22.03.2016 50 12 38
9 Kultūras nams, Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, LV-3435 85 15.03.2016 200 96 189
10 Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads, LV - 3264 81   0 24 57
11 Robežu iela 28, Stende, Talsu novads, LV - 3257 71   0 29 42
12 Vērgales pagastmāja "Pagastmāja", Vergales pag., Pāvilostas nov., LV - 3463 34 01.03.2016 120 45 109
13 Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests Veco ļaužu dzīvojamā māja, Liepāja, Ganību iela 135/141, LV-3407  40   0 11 29
14 Sakas saieta nams "Saieta nams", Sakas pag., Pāvilostas nov. LV - 3466 1   0 0 1
15 Mērsraga novada sociālais dienests, Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads  42 03.03.2016 60 21 81
16 Lejas iela 10, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV - 3466 48   0 21 27
17 Alsungas novada Dome, Pils iela 1, LV - 3306 67 0 0 43 24
18 Baznīcas iela 29, Kuldīga, LV - 3301 115 10.03.2016 300 206 209
19 Laidu pagasta pārvalde, "Pagastmāja", LV - 3317 44 01.03.2016 100 22 122
20 Ēdoles pagasta pārvalde, Dārza iela 6, LV - 3310 2 10.03.2016 150 34 118
21 Burtnieki - 8, Turlava, LV - 3329 81 21.03.2016 70 67 84
22 Kurmāles pagasta pārvalde, "Pagastmāja", LV - 3332 51 21.03.2016 55 45 61
23 Gudenieku pagasta pārvalde, Gudenieki, LV - 3312 58 21.03.2016 150 45 163
24 Padures pagasta pārvalde, "Arāji", LV - 3321 90   0 27 63
25 Īvandes pagasta pārvalde, "Skolas nams", LV - 3313 40   0 15 25
26 Pelču pagasta pārvalde, "Pelču pils", LV - 3322 41   0 10 31
27 Snēpeles pagasta pārvalde, "Pagastmāja", LV - 3328 72 21.03.2016 10 10 72
28 Rumbas pagasta pārvalde, Riežupes 1, Mežvalde, LV - 3301 15 09.03.2016 20 11 24
29 Vārmes pagasta pārvalde, "Avotiņi", LV - 3333 86   0 37 49
30 Rendas pagasta pārvalde, "Vīgneri", LV - 3319 43   0 7 36
31 Kabiles pagasta pārvalde, "Spārītes", LV - 3314 39 09.03.2016 60 30 69
    1978 KOPĀ 2995 1871 3102


30.03.2016. "Brigas", Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275 pārvietoja 10 pārtikas komplektus uz Dundagu, Talsu ielu 7 , jo Dundagā "Brigas", Kolkas pagastā  veidojās pārāk liels uzkrājums.
Mājaslapa atbalstapakas.lv
Pievienots: 23 Nov 2015.
No š.g. 20.novembra pieejama jauna interneta mājaslapa www.atbalstapakas.lv. Tā izstrādāta ar mērķi lietotājiem draudzīgā vidē sniegt informāciju par aktualitātēm Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Visu informāciju par atbalsta saņemšanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var meklēt arī šajā interneta mājaslapā.

Mājaslapā atblastapakas.lv ir izveidota arī sadaļa "Informācija" - partnerorganizācijām, kurā tāpat kā SIF mājas lapā izvietota visa aktuālā informācija, kā atbalstāmo darbību īstenotājiem EAFVP ietvaros.


LSK no 5. maija atsāk pārtikas paku izdali
Pievienots: 07 May 2015.

2015.gada 16.aprīlī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2014.FEAD/PO.01/19.08 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Saskaņā ar LR MK noteikumiem un noslēgtajā līgumā paredzēto, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

1.    izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2.    izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

Ar detalizētu aprakstu par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdales kārtību un sastāvu aicinām iepazīties ŠEIT.
PĀRTIKAS PREČU KOMPLEKTU IZDALE trūcīgajiem iedzīvotājiem notiek, sākot ar 2015. gada 5.maiju LSK 337 izdales punktos visā Latvijas teritorijā.vairāk