Latvijas Sarkanais Krusts


Pasaules Sirds diena
Pievienots: 29 Sep 2015.
Pasaules Sirds diena ir kļuvusi par tradīciju ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Sirds slimības ir izplatītākais nāves iemesls pasaulē - ik gadu no sirds un asinsvadu slimībām mirst 17,5 miljoni cilvēku, no kuriem daudzi ir darbspējīgā vecumā! Arī Latvijā sirds un asinsvadu slimības ir galvenais mirstības cēlonis. Tomēr risku saslimt ir iespējams mazināt vai pat novērst pavisam, pārskatot savu dzīvesveidu - lietojot uzturā veselīgu pārtiku, atsakoties no saldiem, trekniem ēdieniem, vairāk fiziski kustoties, atmetot smēķēšanu, savlaicīgi dodoties uz profilaktiskajām apskatēm un rūpīgi lietojot medikamentus, kurus noteicis kardiologs vai ģimenes ārsts.
 
 LSK aicina ikvienu rūpēties par sirds veselību!
Pievienojies skrējienā PAR SK pamatprincipiem! 27. septembrī, svētdien Uz sarakstu
Pievienots: 25 Sep 2015.
Lai kur tu atrastos un cik tālu skrietu, LSK aicina ikvienu, 27. septembrī pievienoties Austrijas Sarkanā Krusta iniciatīvai un vienoties kopīgā skrējienā PAR Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības principiem, publicējot foto no skrējiena savā Facebook, Instagram vai Twitter kontā, pievienojot atsauci #running4principles.

Aicini savus draugus, kolēģus, ģimenes locekļus un paziņas pievienoties!

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtas rezultāti
Pievienots: 25 Sep 2015.

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtā atbalstīti 3 projekti, no kuriem Ventspils pašvaldības finansējums projekta īstenošanai piešķirts Ventspils Dienas centram "Ventiņmāja".

 
            

„Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja saņems pašvaldības finansējumu 1500 eiro apmērā, lai realizētu projektu „Solis augšup”, kura mērķis ir veicināt Dienas aprūpes centra „Ventiņmāja” klientu sociālo integrāciju, attīstot un pilnveidojot viņu sociālās prasmes un iemaņas.

Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa 1.kārtā kopumā tika iesniegti 4 projektu piedāvājumi. Konkursā tika aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas ar savu darbību veicināt sociālo pakalpojumu un citu atbalsta pasākumu sniegšanu Ventspils pilsētā dzīvojošām sociāli mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām.

21.septembris - Starptautiskā miera diena
Pievienots: 21 Sep 2015.


Mēs nekad nevaram iegūt mieru ārpasaulē,
iekams nenoslēdzam mieru paši ar sevi.


-Dalailama
Vairo mieru sev apkārt! Piedalies arī Tu!
Pievienots: 21 Sep 2015.

21. septembrī, atzīmējot Starptautisko Miera dienu, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aicina ikvienu piedalīties kampaņā “Miers ir mums visapkārt”. Tās mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību saskatīt un novērtēt ikdienā pausto līdzcietību savstarpējās attiecībās, un ieraudzīt to, ka mums apkārt ir daudz labu un sirsnīgu cilvēku.

LSK aicina sociālo tīklu lietotājus, laikā no 21. – 27. septembrim, savos Facebook.com profilos publicēt fotogrāfijas no savas vai citu ikdienas, kurās pausta iecietība, līdzjūtība un miers, pievienojot ierakstam norādi #mieradiena2015.

#mieradiena2015

Sociālā kapmaņa tiek organizēta projekta „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/086 ietvaros. Tas tapis saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. NVO darbības atbalsta programmu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

“Bēglis” vai “migrants” – kurš ir pareizais vārds?
Pievienots: 21 Sep 2015.

Aktualizējoties jautājumiem saistībā ar migrantiem un bēgļiem, saskaramies ar šo abu jēdzienu lietojumu.
Bieži vien, runājot par vienu vai otru tematu, minēti abi jēdzieni “migrants” un “bēglis”, lietojot tos kā sinonīmus, lai gan pastāv būtiskas atšķirības. 

Piedāvājam informācijai iepazīties ar ANO Komisariāta bēgļu jautājumos (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) skaidrojumu par atšķirību starp šiem jēdzieniem un viedokli, kāpēc īpaši šobrīd svarīgi zināt un skaidrot atšķirīgo.

 

Turpmāk raksts “UNHCR skatījums: “Bēglis” vai “migrants” – kurš ir pareizais vārds?”:

Bēgļi ir cilvēki, kuri glābjas no bruņota konflikta vai vajāšanas. 2014. gada beigās visā pasaulē bija 19,5 miljoni šādu cilvēki. Viņi bieži vien ir tik apdraudēti un ir tik nepanesamā situācijā, ka viņi šķērso valstu robežas, meklējot drošību tuvējās valstīs. Tā rezultātā viņi tiek starptautiski atzīti par “bēgļiem”, kuriem ir pieejama valstu, ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR), kā arī citu organizāciju palīdzība. Viņiem tiek sniegts šāds atzinums tieši tāpēc, ka viņiem ir pārāk bīstami atgriezties mājās un viņiem ir nepieciešams patvērums kaut kur citur. Tie ir cilvēki, kuriem patvēruma atteikums var radīt nāvējošas sekas.

Starptautiskajās tiesībās ir atrodama bēgļu definīcija, tāpat tās nosaka bēgļu aizsardzību. 1951. gada Bēgļu Konvencija, kā arī citi juridiskie teksti, piemēram, 1969. gada Āfrikas vienotības organizācijas Bēgļu konvencija, joprojām ir stūrakmens mūsdienu bēgļu aizsardzības kārtībai. Tiesiskie principi, kuri nostiprināti šajos dokumentos, ir iesakņojušies neskaitāmos starptautiskajos, reģionālajos un valstu tiesību aktos, kā arī tiesiskajā praksē. 1951. gada Konvencija sniedz bēgļa definīciju un izklāsta tās pamattiesības, kas valstīm jāgarantē bēgļiem. Viens no fundamentālākajiem princiem, kas atrodams starptautiskajās tiesībās, nosaka, ka bēgļus nedrīkst izraidīt no valsts vai atgriezt situācijā, kur būtu apdraudēta viņu dzīvība un brīvība.

Bēgļu aizsardzībai ir daudz aspektu. Tie ietver aizsardzību no atgriešanas bīstamajos apstākļos, no kuriem viņi ir glābušies, piekļuvi patvēruma procedūrām, kuras ir taisnīgas un efektīvas, kā arī pasākumus, kas nodrošina viņu pamata cilvēktiesību ievērošanu, ļaujot viņiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi drošībā, vienlaikus palīdzot meklēt ilgtermiņa risinājumu šo cilvēku situācijai. Galvenā atbildība par šo aizsardzību jāuzņemas valstīm. Tāpēc UNHCR cieši sadarbojas ar valdībām, tās konsultējot un atbalstot, cik vien tas ir nepieciešams šīs atbildības īstenošanai.

Migranti izvēlas pārcelties uz jaunu dzīvesvietu nevis tāpēc, ka viņiem tiešā veidā draudētu vajāšana vai nāve, bet gan galvenokārt tāpēc, lai uzlabotu savu dzīves līmeni – atrodot darbu, dažos gadījumos izglītību, atkalapvienojoties ar ģimenēm, vai citu iemeslu dēļ. Atšķirībā no bēgļiem, kuri nevar droši atgriezties mājās, migranti nesaskaras ar šādu šķērsli, lai atgrieztos dzimtenē. Ja viņi atgriežas savās mājās, viņi turpina saņemt savas valdības aizsardzību.

Šis nošķīrums ir būtisks katrai atsevišķai valdībai. Valstu rīcību un attieksmi pret migrantiem nosaka imigrācijas likumi un procedūras. Savukārt valstu rīcību un attieksmi pret bēgļiem nosaka bēgļu aizsardzības un patvēruma normas, kas ir noteiktas gan nacionālajā likumdošanā, gan starptautiskajās tiesībās. Valstīm ir konkrēti pienākumi pret katru, kurš ir lūdzis patvērumu to teritorijās vai pie to robežām. UNHCR palīdz valstīm tikt galā ar to pienākumiem patvēruma un bēgļu aizsardzības jomā.

Politika ir viens veids, kā iejaukties šādās debatēs. Jaucot kopā bēgļus un migrantus, var rasties bīstamas sekas bēgļu dzīvībai un drošībai. Sapludinot šos divus terminus, tiek novērsta uzmanība no tās konkrētās tiesiskās aizsardzības, kas ir nepieciešama bēgļiem. Tas var iedragāt sabiedrības atbalstu bēgļiem un patvēruma institūcijai laikā, kad šāda aizsardzība ir nepieciešama vairāk bēgļiem nekā jelkad iepriekš. Mums ir nepieciešams izturēties pret visiem cilvēkiem ar cieņu un apzinoties viņu vērtību. Mums ir jānodrošina, lai migrantu cilvēktiesības tiktu ievērotas. Tajā pašā laikā mums ir jāpiedāvā adekvāts tiesisks risinājums bēgļiem, jo viņi atrodas īpaši grūtā situācijā.

Un tagad atgriezīsimies pie Eiropas un tā milzīgā cilvēku skaita, kuri šogad un pagājušogad ar laivām ir ieradušies Grieķijā, Itālijā un citur. Kas viņi ir? Bēgļi vai migranti?

Patiesību sakot, šo cilvēku vidū ir gan vieni, gan otri. Vairākums no cilvēkiem, kuri šogad ir ieradušies Itālijā u Grieķijā, ir tieši no valstīm, kurās ir ieilgusi karadarība vai kuras citu iemeslu dēļ tiek uzskatītas par “bēgļus ģenerējošām” valstīm. Šiem cilvēkiem pienākas starptautiskā aizsardzība. Tomēr neliela daļa ir arī no citām vietām, un attiecībā uz daudziem no viņiem termins “migrants” būtu pareizs.

Attiecīgi mēs UNHCR ietvaros sakām “bēgļi un migranti”, kad runa ir par cilvēku pārvietošanos pāri jūrai vai citos gadījumos, kad mūsu skatījumā ir pārstāvētas abas grupas.

Ceļošana ar laivām Dienvidaustrumāzijā ir vēl viens piemērs šādām situācijām. Mēs sakām “bēgļi”, kad runa ir par cilvēkiem, kuri bēg pāri starpvalstu robežām no kara vai vajāšanas. Un mēs sakām “migranti”, kad runa ir par cilvēku pārvietošanos citu iemeslu dēļ, kas neiekļaujas bēgļa juridiskajā definīcijas. Mēs ceram, ka citi apsvērs rīkoties tāpat. Vārdu izvēlei ir nozīme.”

Raksta autors: Adrian Edwards Ženēvā

Raksta avots: http://www.unhcr-northerneurope.org/news-detail/unhcr-skatijums-beglis-vai-migrants-kurs-ir-pareizais-vards/
Starptautiska kampaņa “Saglabā cilvēcīgumu – apturi nevienlīdzību!“
Pievienots: 21 Sep 2015.

Pēdējo pāris gadu laikā, un pēdējo nedēļu laikā it īpaši, tūkstošiem cilvēku, riskējot ar savu dzīvību, devušies bīstamā ceļā pāri Vidusjūrai uz citām zemēm, meklējot drošību, aizsardzību, mieru un paglābtos no neaizsargātības dzimtajā valstī.

Jebkāda savas zemes pamešana – brīvprātīga vai piespiedu kārtā, sevī ietver gan izvēles, gan arī ierobežojumus, kas ietekmē ģimenes, valstis, politiku un cilvēci kopumā, daudzi šī ceļa laikā ir gājuši bojā. Savukārt, valstis, kurās ierodas migranti, pieņem stingrākus likumus un noteikumus, kas apgrūtina robežas šķērsošanu un iekļūšanu valstī.

Tāpat, aizvien vairāk sabiedrībā izskan ksenofobiskas, diskriminējošas un vardarbīgas idejas, kas attiecinātas uz migrantiem ar citādu ādas krāsu, kultūru, reliģisko piederību utt., kā piemēram, protesta akcijas ar naidīgiem un nievājošiem saukļiem, komentāriem internetā.

Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (SKSP) kustības viens no pamatprincipiem pauž, ka pret visiem cilvēkiem jāizturas ar cieņu, sapratni, bez diskriminācijas, un katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, aizsardzību un cieņu. Šobrīd vairāku valstu SKSP biedrību brīvprātīgie darbojas uz valstu robežām, kur migrantu plūsmas ir vislielākās, nodrošinot cilvēkus ar ēdienu, dzeramo ūdeni, medikamentiem un pirmo palīdzību.

SKSP kustības dalībnieki visā pasaulē vienojas kampaņai “Saglabā cilvēcīgumu – apturi nevienlīdzību!“, kas ikvienu aicina apzināties, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un ka katram ir tiesības uz drošību un labāku dzīvi, neatkarīgi no rases, reliģiskās piederības, izcelsmes valsts utt.

Aicinām sabiedrību, valsts amatpersonas, organizācijas un citus iestāties par solidaritāti ar neaizsargātiem migrantiem, apzinoties un garantējot šo cilvēku drošību un cieņu pret viņiem bez diskriminācijas ikkatrā viņu ceļa posmā.

Sākot ar 17. septembri, ikviens var paust savu viedokli un dalīties pieredzē vietnē (angļu, franču, spāņu, arābu valodās) www.ifrc.org/protecthumanity.
 

SAC "Stūrīši" klienti apmeklēs Berlīnes doma kora koncertu
Pievienots: 16 Sep 2015.
No gregoriāņu dziedājumiem līdz mūsdienām korim a capella. 18.septembrī plkst 19:00, SAC "Stūrīši" klientiem būs lieliska iespēja bezmaksas apmeklēt Berlīnes doma kora koncertu Evaņģēliski luteriskā baznīcā.

LSK Kurzemes komitejas Jaunatne uzņem jaunus dalībniekus savā kolektīvā!
Pievienots: 16 Sep 2015.
Papildini savu ikdienas rutīnu ar kaut ko jaunu un interesantu!

Iegūsti pieredzi dažādu pasākumu organizēšanā,
zināšanas un dalies ar citiem!

 
  Nāc, pievienojies un darbojies mūsu kolektīvā!

Vairāk info.: kurzeme.youth@redcross.lv 
LSK Kurzemes komiteja ziedo jaunus sporta tērpus Talsu novada sporta skolai
Pievienots: 15 Sep 2015.
Sestdien,12. septembrī, Talsu novada sporta skolai bija nozīmīga diena jaunu sportistu uzņemšanai jaunā mācību gadā.

Šajā dienā tika rīkota sporta skolas atvērto durvju diena, kurā skolas audzēkņi demonstrēja dažādu sporta veidu treniņnodarbības visiem interesentiem, kuras iespējams apgūt mācību iestādē.

 

Šajā dienā arī biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas pārstāvjiem bija iespēja piedalīties Talsu novada sporta skolas atvērto durvju dienu pasākumā. Biedrība, lai atbalstītu un motivētu jauniešus nodarboties ar aktīvo dzīvesveidu, ziedoja jaunus sporta tērpus, vairāk nekā 50 komplektus, kas tika iegūti, pateicoties Norvēģijas fizisko personu grupas organizatoram Gunnar Nervik. Tērpus saņēma Talsu novada sporta skolas jaunie basketbolisti un futbolisti. Sporta tērpi turpmāk nodrošinās pilnvērtīgāku treniņu procesu un sacensību norisi, kā arī vienos komandas sportisko tēlu.


Redzes pārbaude Dienas centrā "Ventiņmāja"
Pievienots: 14 Sep 2015.
11.septembrī, Dienas centra "Ventiņmāja" klientiem bija lieliska iespēja pārbaudīt BEZMAKSAS redzes pārbaudi, kurā ietilpa:

  • Acs funkciju izmeklēšana – abu acu kopredzes   noteikšana, vadošās acs noteikšana, redzes funkciju pārbaude tuvumā;
  • Redzes asuma noteikšana;
  • Acs struktūru novērtēšana, lai laikus varētu pamanīt dažādu acs saslimšanu pirmssākumus;
  • Esošo briļļu stipruma noteikšana.

  


Uz vietas Dienas centra klientiem bija arī iespēja iegādāties un pasūtīt nepieciešamas optiskas un saules brilles.
"Ventiņmāja" klienti no sirds  pateicās "ElegantOptics" par iespēju pārbaudīt savu acu gaišumu!
LSK Kurzemes komiteja apciemoja Stokholmas rehabilitācijas centru
Pievienots: 14 Sep 2015.
Šī gada 7.septembrī, Biedrība Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja devās ekskursijā uz Stokholmas rehabilitācijas centru „Laguna”, kur Kurzemes komitejas delegācija iepazinās ar terapijas procesu, apskatīja telpas un tikās ar speciālistiem, lai uzdotu sev interesējošos jautājumus.

    


Pašā pilsētas centrā, atrodas daudzstāvu māja, kura nebūt neizskatās pēc slimnīcas kā to uztvertu jebkurš garāmgājējs. Atverot pirmās durvis rehabilitācijas centrā „Laguna” katrs gaitenis ir izveidots savā noskaņā kā aizraujošs piedzīvojums katram apmeklētājam ar dažādiem acīm tīkamiem dekoriem un krāsām.
Lai ikdienas
dzīvi padarītu nedaudz interesantāku un katrs spētu atslēgties no ikdienas rutīnas, centrā ir izveidotas dažādas papildus telpas darbam ar pacientiem – „Baltā telpa”, „Tumšā telpa”, „Jūras telpa”, „Bumbu telpa”, „Mūzikas telpa”, u.c.         
Telpas ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām fizioterapijai, mūzikas, ūdens, gaismas un daudzām citām terapijām. Katrā telpā katrs apmeklētājs var atpūsties kopā ar savu ģimenes locekli, baudot katras istabas piedāvātos pakalpojumus, attīstot visas savas maņas, relaksējoties ūdens gultās, vērojot dažādus dabas skatus un baudot savu izvēlēto mūziku, kura tiek atskaņota fonā. Terapiju telpas tiek piedāvātas un pielāgotas dažāda vecuma pacientiem ar dažādām veselības problēmām.

Šī pieredze LSK Kurzemes komitejas delegācijai sniedza noderīgu ieskatu un informāciju, lai, iespējams, tuvākajā nākotnē papildinātu Kurzemes aprūpes centrus ar papildus telpām, kas palīdzētu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem gūt mieru un pārvaldīt savas emocijas.
Asins donoru dienas Talsos
Pievienots: 14 Sep 2015.
Šī gada 15. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko asins donoru dienu Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7.

Valsts asinsdonoru centrs informē, ka no šī gada 1. jūlija tika uzsākti bezskaidras naudas norēķini ar donoriem. Tas nozīmē, ka kompensācija zaudētā asins un asins komponentu apjoma atjaunošanai nākamajā dienā pēc asins ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas kontā. Lūdzam donorus laicīgi atvērt bankas kontu bezskaidras naudas saņemšanai. Donori bez bankas konta asinis ziedot nevarēs.

VADC atgādina, ka par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma. Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas lapā www.donors.lv.

Valsts asinsdonoru centra
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67408878; 28663415

LSK Kurzemes komiteja pārstāv Latviju Baltu dienās Stokholmā
Pievienots: 14 Sep 2015.
Lai iepazīstinātu zviedrus ar baltu kultūru un ļautu Zviedrijā dzīvojošajiem baltiešiem satikties un stiprināt nacionālo identitāti,5.septembrī, jau desmito gadu Stokholmas pievārtē tika rīkotas Baltu dienas.

  

Dažādas aktivitātes, dziesmas, dejas, senās prasmes kā arī preces  un degustācijas no visām Baltijas valstīm ir neatņemama pasākuma daļa. Jau sesto gadu Latviju pārstāv arī LSK Kurzemes komiteja, šogad izrādot LSK Kurzemes komitejas  keramikas darbnīcā cilvēkiem ar garīgo invaliditāti tapušos keramikas darbus. Starp baltiešu deju kolektīvu priekšnesumiem un kopīgo dejošanu tika spēlēts jauns, citiem nedzirdēts instruments Skrabalai, kuru izplidīja Lietuvas mākslinieks Regimantas Šilinskas.Šogad, Baltu dienas Stokholmā organizēja Zviedrijas - Lietuviešu Savienība un piedalījās Zviedru - Latviešu valstiskā biedrība, Latviešu biedrība Zviedrijā,  u.c. organizācijas.
Sinenas sajūtu dārzs Stokholmā
Pievienots: 11 Sep 2015.
7.septebra rītā Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas kolektīvam bija iespēja apmeklēt Sinenas sajūtu dārzu, kas ir īpašs katram Stokholmas iedzīvotāja. Tas tik tiešām ir vairāku sajūtu mikslis, kurā tiek stimulētas katra cilvēka maņas: lai ausīm skan tikai izcilas putnu dziesmas, acīs priecē skulptūru skaistums, garšas kārpiņas lutina svaigi nolasītas ogas, oža sajūt ziedu neaprakstāmās smaržas un tauste satausta skaistas lietas.

Šāda iespēja ir katram dārza apmeklētājam, kuram nav iespējas atrast savu atpūtas, pārdomu un vientulības vietu dabā, kā arī, lai būtu iespēja iekārtot dārzu iemācoties stādīt, rakt un rūpēties par katru iestādīto augu.

Šajā dārzā ir ergonomiski audzēšanas gultas, kur ikviens, kurš vēlas, spētu viegli piekļūt augiem. Puķu pļavas, izturīgas zālienu zonas un stādu birzis zem vecajiem kokiem, ārstniecības un daudz citu augu ir sastopami šajā dārzā. Augu izvēle ir izdarīta tā, lai skaidri atspoguļotu tos dažādos gadalaikos. Šeit ir arī sīpolu augi, vasaras vēlo ziedēšanas augi un krūmi ar spēcīgu rudens krāsu.


      

Drēgnos rudens un ziemas vakaros katram apmeklētājam ir iespēja ienest siltumu un smaidus, baudot dārza skatu citā gadalaikā, kā arī rūpēties par istabas augiem ziemas mājiņās.


Latvijas Sarkanā Krusta delegācija kopā ar
Sinenas sajūta dārza dārznieku un apmeklētāju
 
“Brīdī, kad kāds ieskatās dziļāk jebkurā lietā - pat zāles stiebriņā-, tas kļūst par noslēpumainu, bijību iedvesošu un neaprakstāmi brīnišķīgu pasaules atspoguļojumu.”
/Henrijs Millers/
LSK SAC „Stūrīši” norisinājās apmācības reaģēšanai ārkārtas situācijās
Pievienots: 10 Sep 2015.

2015. gada 3. septembrī LSK, starptautiska projekta PrepAGE ietvaros, organizēja apmācības reaģēšanai ārkārtas situācijās, kas notika Talsu novadā Laidzes pagastā, LSK Sociālās aprūpes centrā „Stūrīši”. Apmācību laikā tika simulēta ārkārtas situācija – meža ugunsgrēks netālu no aprūpes centra, kā rezultātā tika evakuēti 130 centra iedzīvotāji.

Apmācībās piedalījās Talsu novada domes pārstāvji, dalībnieki no glābšanas dienestiem – VUGD, NMPD, Valsts policija, Pašvaldības policija, Valsts meža dienests, Zemessardze, apsardzes firma „Tallcom” – un LSK sociālā centra darbinieki. Skatītāju vidū bija LR Labklājības ministrijas, RD Labklājības departamenta sociālo centru pārstāvji, tuvākās apkaimes iedzīvotāji, kā arī Igaunijas Sarkanā Krusta kolēģi.

Pēc apmācību praktiskās daļas, klātesošie vēroja paraugdemonstrējumus – kā pareizi lietot ugunsdzēšamos aparātus, kā sniegt pirmo palīdzību, kā arī uzklausīja LSK līdzšinējo pieredzi, informējot un sagatavojot sabiedrību ārkārtas situācijām.

 

Kā apmācību trešā daļa notika diskusija, lai izvērtētu apmācību gaitu, kā arī precizētu galvenos un aktuālos jautājumus, kas saistīti ar visiem glābšanas darbu posmiem. Tāpat, diskusiju laikā tika definētas vairākas rekomendācijas, lai turpmāk uzlabotu glābšanas darbu operativitāti un efektivitāti. Iegūtās rekomendācijas un ieteikumi no visām iesaistītajām pusēm tiks apkopoti visu projekta dalībvalstu starpā, izstrādājot kopējas Eiropas līmeņa rekomendācijas.

Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības programmas projekts PrepAGE “Vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā” tiek īstenots, sadarbībā ar Austrijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Horvātijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un Insbrukas universitāti. Projekta mērķis ir ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem katastrofu un ārkārtas situāciju gatavības un to novēršanas programmās. Projekta mērķa grupa ir atbildīgās amatpersonas un sabiedrības locekļi. Projekta ietvaros dalībvalstīs ir analizēti šobrīd spēkā esošie normatīvie dokumenti saistībā ar gatavību krīzes un ārkārtas situācijās, un tiks sagatavoti ieteikumi situācijas un sadarbības partneru koordinācijas uzlabošanai.
 


 

LSK izsaka PATEICĪBU ikvienam apmācību dalībniekam un skatītājam par ieguldītajiem resursiem, darbu un atsaucību!


 

Sveicam Jaunajā mācību gadā!
Pievienots: 01 Sep 2015.
Ir atkal klāt 1. septembris, kad skolēni, studenti un viņu pedagogi pēc skaisti pavadītas vasaras ar jaunām cerībām ver skolas durvis.
LSK Kurzemes komiteja sveic visus, kuriem šī diena ir nozīmīga! 
Civiliskā aizsardzība SAC "Stūrīši"
Pievienots: 17 Aug 2015.
Latvijas Sarkanais Krusts ir iesaistījies starptautiskā Civilās aizsardzības projektā, kurā piedalās Austrijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Horvātu Sarkanais Krusts. Projekta  mērķis ir uzlabot  vecākā gadagājuma cilvēku sagatavotību rīcībai ārkārtas situācijās, tāpēc šā gada 3.septembrī tiks rīkotas praktiskās apmācības Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrā „Stūrīši’’, kurš atrodas Talsu novada, Laidzes pagasta, Stūrīšu ciemā. Apmācību laikā,  kurā tiks inscinēts sausās un karstās vasaras perioda dēļ  sācies ugunsgrēks blakus esošajā mežā. Lai nodrošinātu reālu situācijas inscinējumu apmācību laikā,   tiks iesaistīts Valsts un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, Pašvaldības policija, ēku apsardzes dienesta operatīvā grupa, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta pirmās palīdzības grimētāji.

Starptautisks Jauniešu forums "Dažādi zem viena karoga"
Pievienots: 17 Aug 2015.
Sabiedriskā labuma organizācijas LSK Kurzemes komiteja darbojas kopš 2000.gada, sniedzot sociālo palīdzību, rehabilitāciju un rūpējoties par veselības veicināšanu visā Kurzemes rajonā.

 Kopš 2005. gada LSK komiteja kopā ar Vācijas SK Celles komiteju, (kas ir sadarbības organizācijas kopš 2000. gada) rīko nu jau par gaidītu tradīciju kļuvušu Starptautiskie jaunatnes forumu, vienu gadu Vācijā, bet nākamo-Latvijā. Tajās ik gadu piedalās Sarkanā Krusta kustībā darbojošies jaunieši no Latvijas, Vācijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Jau trīspadsmit gadus rīkotie SK jauniešu forumi ir ļāvuši neskaitāmiem jauniešiem iepazīt citu valstu kultūru, izveidot jaunus kontaktus, iegūt jaunas zināšanas, tādejādi veidojot tolerantu, zinošu un atbildīgu nākamo paaudzi. Šā gada, foruma rīkošanas gods ir uzticēts LSK Kurzemes komitejai un tas notika Latvijā. Šogad foruma dalības valstu skaits palielinājās un tajā papildus jau esošajām valstu delegācijām piedalījās arī jaunieši no Somijas un Itālijas Sarkanā Krusta organizācijām. Kopā foruma dalībnieki bija 40 jaunieši no 6 Sarkanā Krusta delegācijām.


 Šā gada forums „Dažādi zem viena karoga” notika laikā no 3.-12. augustam saistībā ar Veselības veicināšanas ideju popularizēšanu gan foruma dalībnieku, gan pilsētas iedzīvotāju vidū. Uzskatām, ka, laikā, kad pieaug sabiedrības saslimstība mazkustīguma un citu iemeslu dēļ, ir svarīgi aktualizēt veselīga dzīvesveida un dažādu veselību veicinošo un uzturošo faktoru nozīmi dažādu sabiedrības grupu vidū, kā arī popularizēt Sarkanā Krusta principus, kuri ir ciešā saistībā ar minēto tēmu. Šo 10 dienu laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt ne tikai katras valsts kultūru, bet arī Kurzemi, piedaloties dažādās aktivitātēs, kuras tika rīkotas dažādās rajona pilsētās. Pēdējā foruma dienā dalībnieki iepriecināja garāmgājējus ar sagatavotu foruma koncertu Kurzemes piekrastes pilsētās no kurām pirmā pietura tika izvēlēti Talsi, rīkojot pasākumu „Starptautiskais dziedošais autobuss”, izpildot 5 dziesmas, kuras dažu dienu laikā tika iemācītas Vācijas SK Celles nodaļas delegācijas vadītāja un kora vadītāja Herbert Wenzel uzraudzībā.
Pārtikas paku papildpasākums "Veselīgs un sabalansēts uzturs - pamata vajadzība"
Pievienots: 14 Jul 2015.
Šodien, 14.jūlija saulainā rītā, Mērsraga novada sociālajā dienestā pozitīvā gaisotnē notika Pārtikas paku papildpasākums "Veselīgs un sabalansēts uzturs - pamata vajadzība", kurā LSK Kurzemes komitejas pārstāves dalījās ar produktu nezināmiem faktiem un ar vienkāršām receptēm.
Sabiedrības integrācijas fonda veiktā publiskā iepirkuma Nr. SIF 2014/22 "Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām" rezultātā 2015.gada 17.martā ar AS "Dobeles dzirnavnieks" tika noslēgts līgums par pārtikas preču komplektu piegādi. Komplektu izdale notiek, sākot ar 2015. gada 5.maiju LSK Kurzemes komitejas 31 izdales punktos visā Latvijas teritorijā.

14.jūlija rītā, plkst. 10:00, draudzīgā, gaišā gaisotnē Mērsraga novada sociālajā dienestā viesojās Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas pārtikas programmas koordinatore Vikija Ernšteina un Sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Meirāne. Kurzemes komitejas pārstāves padalījās ar pārtikas paku saturu un to lietošanu dažādās receptēs.

Griķi un auzu pārslas ir vērtīgas vitamīnu un minerālvielu avots. Šo graudaugu sastāvā ir tādas vielas, kā magnijs, dzelzs un šie graudagi palīdz organismam atbrīvoties no uzkrātajiem sārņiem, dod ātru un ilgstošu sāta sajūtu. Zinātnieki ir arī atzinuši, ka tieši šie graudaugi ir tie, kas brīnišķīgi kontrolē vielmaiņu, uzlabo asins recēšanā. Savukārt, ciemakukulim vai pašu našķēšanās brīžiem tika piedāvāta recepte piena pulvera - kakao konfektes.No kreisās puses pārtikas programmas koordinatore
Vikija Ernšteina un Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja
Gunta Fībiga