Latvijas Sarkanais Krusts


Jaunatne aktīvi piedalījās Jauniešu dienā "Bez robežām"
Pievienots: 24 Mar 2015.
Lai aktivizētu jauniešu līdzdalību Latvijas un Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu skolu un jauniešu organizāciju darbā, informācijas un pieredzes apmaiņā un sadraudzības veidošanā, 21. martā, Talsu 2.vidusskolas sporta hallē tika rīkota Jauniešu diena "Bez robežām", kurā piedalījās arī LSK Kurzemes komitejas Jaunatne.

Ikgadējā jauniešu diena šogad pulcināja jauniešus no visas Latvijas. Šogad jauniešu komandas devās lidojumā cauri pasaules valstīm un dažādu tautu kultūrām, no kurām Jaunatne pārstāvēja izlozēto valsti Austrāliju. 

Atvērto durvju diena atbalsta centrā "Ventiņmājā"
Pievienots: 16 Mar 2015.
 Pēc astoņu mēnešu intensīvas darbošanās LSK Kurzemes komitejas daudzfunkcionālajā dienas centrā ” Ventiņmāja”, Ventspilī , Talsu ielā-39 ir noslēdzies Sabiedrības Integrācijas Fonda ( SIF) un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) projekts  Nevalstisko organizāciju  programmas atbalstam.
Projekta rezultātā Ventspils pilsētā ir izveidots un nodrošināts sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopums personām ar demenci, kuri ir vērsti uz personu ar demenci sociālo un funkcionālo prasmju uzlabošanu, iesaistot klientus dažādās nodarbībās – atmiņas trenēšanas, mākslas, mūzikas, rokdarbu, fizisko aktivitāšu, veselības un tematiskajās nodarbībās. Šo nodarbību vadīšanai projekta laikā tika piesaistīti 7 brīvprātīgie darbinieki. Nodarbību laikā uzsvars tika likts uz atmiņas trenēšanu, uzlabojot domāšanas ātrumu, asumu un koncentrēšanās spēju, tika vingrināta pirkstu sīkā motorika, kopumā apgūstot dažādas jaunas prasmes un nostiprinot jau esošās. 

        

Klienti varēja saņemt ārstnieciskās masāžas un piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās. Vienlaicīgi personām ar demenci un to ģimenes locekļiem tika sniegts psihosociālais atbalsts, mazināta sociālā izolētība un veicināta klientu savstarpējā sadarbība, sniegts atbalsts.  Kopumā 26 klientu ģimenes locekļi tikās ar demenci sirgstošo personu  atbalsta grupā.

Katru dienu centru vidēji apmeklēja 10-15 personas, savukārt klientu lietas iekārtotas 32 personām, bet sociālā darbinieka konsultācijas par  dažādiem jautājumiem saistībā ar demences slimnieka ikdienu, saņēmušas apmēram 100 personas, tai skaitā personu ar demenci ģimenes locekļi. Tika organizēts atvērto durvju dienas pasākums, kurā piedalījās 33 dalībnieki tai skaitā klienti, brīvprātīgie darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pašvaldības pārstāvji un sadarbības partneri, kuriem tika sniegta informācija par dienas centra pakalpojumiem. 

Projektu sadarbojoties īstenoja biedrība „Sabiedrības Integrācijas fonds” un LSK Kurzemes komiteja.      Projektam noslēdzoties dienas centrs personām ar demenci „Ventiņmājā” turpina darboties, bet to finansē biedrības Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja.
 

Jaunatne iepriecina sievietes svētkos!
Pievienots: 11 Mar 2015.
8.marta svētdienas rītā LSK Kurzemes komitejas Jaunatne iepriecināja Talsu pilsētas sievietes Starptautiskajā Sieviešu dienā, dalot Virbu pagasta Jauniešu biedrības "I.M.Pulss" darinātas rozītes ar apsveikumu svētkos!


Sievietes veselība un dzīvesstils Grobiņā
Pievienots: 09 Mar 2015.
6.marta piektdienā, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļā ieradās iedzīvotāji, lai apmeklētu izglītojošu lekciju, kuru vadīja Veselības istaba pavasarīgā svētku noskaņā un Starptautiskās Sieviešu dienas ietvaros, kura laikā dalījās zināšanās par dzīvesstilu un sievietes veselību. Pasākuma noslēgumā visus apmeklētājus iepriecināja LSK ansambļa "Dzirkstele" jautrais dziedājums, kas pasākuma gaisotni padarīja gaišāku!

Invalīdu sporta spēles
Pievienots: 09 Mar 2015.
Sportiskākie biedri no Talsu, Dundagas, Kuldīgas un Mērsraga invalīdu biedrībām un SAC "Stūrīši, "Dundaga" un "Lauciene" nedēļas nogalē tikās Invalīdu sporta spēlēs Talsu novada Pastendes sporta hallē, lai satiktos un piedalītos dažādās atraktīvās sporta disciplīnās. Mūsu sportiskākie "Stūrīšu "iemītnieki kopvērtējumā ieguva 4. vietu,  nepārspēti paliekot stafetes disciplīnā,pierādot, ka draudzībā un komandā ir spēks! 
"Dzīvesstils un Sievietes Veselība"
Pievienots: 04 Mar 2015.
 6.marta piektdienā, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļa aicina iedzīvotājus apmeklēt izglītojošu lekciju, kuru vadīs Veselības istaba pavasarīgā svētku noskaņā un Starptautiskās Sieviešu dienas ietvaros stāstot par dzīvesstilu un sievietes veselību. Pasākuma noslēgumā visus apmeklētājus iepriecinās LSK ansambļa "Dzirkstele" dziedājums!

Spēle, kas palīdzēs jauniešiem labāk sagatavoties ārkārtas situācijām, negadījumiem, kā arī katastrofām
Pievienots: 26 Feb 2015.

Latvijā jauniešiem un citiem interesentiem ir izstrādāta unikāla tiešsaistes apmācību programma “Worst Case Hero” (Varonis sliktākajā scenārijā), kas ir uz reālām situācijām balstīta datorspēle.

              

Spēles „Worst Case Hero” versija latviešu valodā ir brīvi pieejama: http://www.ar-project.eu/lv/play/worst-case-hero/

Spēle apvieno izklaidi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Tā dod iespēju soli pa solim apgūt ikdienā lietderīgu informāciju par sagatavotību ārkārtas situācijās, negadījumos, nelaimēs un katastrofās.

Ikvienam var rasties šāda situācija, tādēļ dalīšanās ar spēles rezultātiem sociālajā tīklā “Facebook” veicinās kolektīvo mācīšanos.

Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem trīs scenārijos:

  • „Elektroenerģijas pārrāvums”
  • „Plūdi”
  • „Gripas pandēmija”.

Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” aicina ikvienu izmēģināt tiešsaistes apmācību programmu „Worst Case Hero”, radot izaicinājumu sacensties, pārspēt pretinieku vai uzlabot savu rezultātus. Neskatoties uz to, ka mēs visi ceram, ka ar mums nekas ļauns neatgadīsies – būsim gatavi dažādām situācijām.

Spēle latviešu valodā izstrādāta projekta „Aware & Resilient” ietvaros.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instrumenta atbalstu.

VISPASAULES PANKŪKU DIENA SVEČU MĒNESĪ-
Pievienots: 19 Feb 2015.
VISPASAULES PANKŪKU DIENA SVEČU MĒNESĪ-
ARĪ JAUNO LSK BIEDRU KOPĀ SANĀKŠNA GROBIŅAS SARKANĀ KRUSTA NODAĻĀ


Šā gada 13.februārī Grobiņas LSK nodaļā notika pirmais šī gada īpašais-jauno biedru iepazīšanās pasākums,kur no 15 biedriem,kas reģistrēti un tika aicināti,ieradās 12.Bijām iecerējuši šo pasākumu padarīt eksotiskāku un tāpēc katrs bija aicināts ierasties ar savām pašceptām pankūkām ,ievārījumiem un loteriju.Pasākums noritēja muzikālā un mājigā gaisotnē,kas īpaši akcentējās ar pankūku un dažādu piedevu baudīšanu,neparastāko ievārījumu vērtēšanu,vēlāk-recepšu apmaiņu.Bet par godu Sveču mēnesim,piedalījāmies vienojošā loterijā,kur katrs,līdz atnesot savu svecīti-no sirds uz sirdi-teica savu novēlējumu,vai skandēja dzeju.Nodaļas vadītājs Aigars Gūtmanis ieinteresēti stāstīja par numeroloģiju,par sveču formu nozīmi,izteica jaukus vēlējumus mums katram no biedriem.Pasākuma gaitā tika ieskicēti arī plāni SK biedru dažādām aktivitātēm,brīvprātīgai darbībai,sociālai palīdzībai,nodarbībām rokdarbnieču pulciņos u.c.Tika izteikta doma-atdzīvināt veselības istabas darbu.Ceram,ka mums tas izdosies!


LSK Grobiņas nodaļas biedre Inta Mangale

 
Liepājā jauna apmācību grupa Latviešu valodas un kultūras apgūšanā
Pievienots: 18 Feb 2015.vairāk
"Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai"
Pievienots: 16 Feb 2015.

Sadarbībā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu un Kultūras ministriju biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsāka projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” īstenošanu Ventspilī, lai trešo valstu valstspiederīgie apgūtu latviešu valodu un kultūru un spētu veiksmīgāk integrēties sabiedrībā. Piektdien, 13. februārī, notika pirmā informatīvā tikšanās, kuras laikā kursu apmeklētāji iepazinās ap plānotajām aktivitātēm,  pieredzējušu pasniedzēju Ināru Gromusu un Dienas centra "Ventiņmāja" vadītāju Annu Savčuku, kā arī saviem grupas biedriem.

Turpmāk kursi plānoti ik otrdienu plkst 18.00 LSK Ventspils Dienas centrā "Ventiņmāja". Joprojām aicinām apmācībām pievienoties interesentus, kuri ir Trešo valstu valstspiederīgie.

       

Valentīndiena SAC "Stūrīši"
Pievienots: 16 Feb 2015.
14. februārī jeb Valentīna dienā tiek svinēta visu mīlētāju diena. Diena ir nosaukta par godu Valentīnam, mīlētāju aizbildnim un vienam no trim svētajiem, kuri 14. februārī mira mocekļa nāvē. Bet kā tad īsti radās šie svētki? Leģenda vēstī, ka diena nosaukta priestera, svētā Valentīna vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja Romā. Piektdien, 13. februārī SAC "Stūrīši" klienti atzīmēja šo dienu tēlojot izrādē, piedaloties dažādās aktivitātēs un sadziedājot karaoke kopā ar Dienas centra klientiem. 


   

LSK Jaunatnes pasākums Pasaules Vēža dienai
Pievienots: 06 Feb 2015.
Ir aizvadīta Vispasaules Vēža diena, kuru atzīmēja ar akciju arī LSK Kurzemes komitejas jaunieši, tādejādi aicinot talseniekus vairāk pievērst uzmanību savai veselībai un veicinot izpratni par šo slimību.

 
      

Iespējams, ka ne viens vien ir pamanījis krāsainas lentītes, kuras mēdz piespraust pie apģērba vai izvietot citur, kā atbalstu cīņai pret šo postošo slimību. Ik gadu pieaug skaists ar krūts un prostatas vēža slimniekiem.  Krūts vēzis ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm Latvijā, bet vīriešiem - prostatas. Risks saslimt ar krūts vēzi ir katrai devītajai sievietei valstī. Prostatas vēzis vīrietim nozīmē to pašu, ko krūts vēzis sievietei, vismaz dažos aspektos noteikti. Latvijā ar to saslimst vairāk par 330 vīriešiem, un tendence saslimt ar prostatas vēzi ar katru gadu paaugstinās ne tikai mūsu valstī, bet arī visā pasaulē.  Iedzīvotāju vidū ir daudzi riska faktori, kurus ir vieglāk novērst. Atmetot smēķēšanu, lietojot veselīgu uzturu, piekopjot fiziski aktīvu dzīvesveidu un izvairoties no iespējas inficēties ar hroniskajām vīrusu saslimšanām, ir iespējams novērst 30% vēža saslimšanu gadījumu. Pēc PVO datiem palielināts svars, aptaukošanās, mazkustīgs dzīves veids ir vainojami 25-30% saslimšanas gadījumu ar krūts dziedzera, resnās zarnas, dzemdes, nieru un barības vada vēzi.

           

Sarkanais Krusts rūpējas cita starpā arī par sabiedrības izglītošanu veselības jautājumu jomā, tāpēc jaunieši pamatīgi izpētīja dažādu vēžu veidus, sagatavoja informāciju par to simptomiem un identificēšanas metodēm, izvietoja tos uz plakātiem un devās uz Talsu pilsētas centru, lai sestdienas rītā ikvienu garāmgājēju informētu par vēzi un aicinātu vairāk rūpēties par savu veselību, katram dāvājot arī īpašo krāsaino lentīti- cīņas pret šo slimību, simbolu.
 Vai zināju, ka katram vēža veidam ir savas krāsas lentīte?

Cīņu pret Krūts vēzi simbolizē – rozā,
Prostatas vēzi - zilā,
Dzemdes kakla vēzi  - zilgani zāļa,
Plaušu vēzi - balta,
Kuņģa vēzi - violets,
Ādas vēzi - oranža,
Smadzeņu vēzi - pelēka.
 
 
"No vēža nav jābaidās, tas ir jāārstē! "  (Latvijas Onkoloģijas centrs)
„Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai”
Pievienots: 19 Jan 2015.

Sadarbībā ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu un Kultūras ministriju biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsāka projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” īstenošanu Liepājā, lai trešo valstu valstspiederīgie apgūtu latviešu valodu un kultūru un spētu veiksmīgāk integrēties sabiedrībā. Piektdien, 16. janvārī, notika pirmā informatīvā tikšanās, kuras laikā kursu apmeklētāji iepazinās ap plānotajām aktivitātēm,  pieredzējušajām pasniedzējām Simonu Petrovicu un Baibu Lāmu, kā arī saviem grupas biedriem.

Turpmāk kursi plānoti ik otrdienu, trešdienu plkst 15.00 LSK Liepājas nodaļā. Joprojām aicinām apmācībām pievienoties interesentus, kuri ir Trešo valstu valstspiederīgie.

        

Piesakies bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursiem līdz 19. janvārim!
Pievienots: 12 Jan 2015.

Piesakies bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursiem līdz 19.janvārim!

‪#‎BiedrībaLatvijasSarkanaisKrusts‬ integrācijas projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” Nr. IF/2013/1.a./12 ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos pieteikties bezmaksas latviešu valodas un kultūras kursiem (120 stundas), kas norisināsies Liepājā, Ventspilī.

Kursu dalībniekiem būs iespēja:
- piedalīties izglītojošās ekskursijās;
- iegūt pirmo darba pieredzi Latvijā;
- iegūt mentora jeb atbalsta personas palīdzību ik dienas jautājumu risināšanā;
- saņemt izglītojošos materiālus par veselības, sociālās drošības un aprūpes pakalpojumiem, izglītību un dalību nevalstiskajās organizācijās Latvijā;
- piedalīties informatīvos pasākumos par naturalizācijas procesu un Latvijas pilsonību;

Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Lai pieteiktos projekta aktivitātēm, lūdzu sazinieties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem līdz 19.janvārim:

Liepāja, Ventspils - Ieva Krūmiņa, tālrunis: 28333461, e-pasts: ieva.krumina@redcross.lv.
 


Zvaigznes diena SAC "Stūrīšos"
Pievienots: 09 Jan 2015.
Zvaigznes diena, pēc vecā stila Ziemassvētku priekšvakars (pareizticīgajiem arī šobrīd), ir diena, kad vēju virziens nosaka turpmāko ziemu, iezīmē vasaru un paredz decembri. Tādēļ šo dienu pavadījām ar sadziedāšanos, dančiem un pozitīvu noskaņu. Un katrs atstāja savas izvēlētās krāsas trīs pirkstu nospiedumus.
                                


Zvaigznes jeb Zvaigžņu dienu Kristiešu kalendārā atzīmē kā Triju (Treju) kungu (ķēniņu) dienu. No šī nosaukuma, acīmredzot atvasināts tautas nosaukums “Treikumdiena”. Tautā šo  dienu sauca arī par Zivju dienu un Pagānu svētdienu, Krustdienu (Krustaini), Kristīšanas dienu, Atkrišku. Zvaigznes diena, pēc vecā stila Ziemassvētku priekšvakars (pareizticīgajiem arī šobrīd), ir diena, kad vēju virziens nosaka turpmāko ziemu, iezīmē vasaru un paredz decembri.
 
Zvaigznes dienu, sauktu arī par Triju kungu dienu, svin ik gadu 6. janvārī, taču šie svētki dēvēti arī par pagānu svētdienu, jo to laikā uz durvīm vilkts krusts, lai ļaudis un lopus pasargātu no lietuvēna. 
 
Šo dienu, LSK Kurzemes komitejas SAC "Stūrīši", pavadījām pozitīvā gaisotnē. Kungi uzaicināja dāmas dejot un visi kopā dziedāja dažādas dziesmas draudzīgā gaisotnē. Pasākuma gaitā katrs atstāja savas izvēlētās krāsas trīs pirkstu nospiedumus. 
Dienas centrs Talsu novadā
Pievienots: 07 Jan 2015.
Jaunā gada pirmajā dienā Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar garīgā attīstības traucējumiem ieradās ikdienas apmeklētāji un citi interesenti, lai iepazītos ar centra un tā piedāvātajām iespējām.

Par šāda centra nepieciešamību tika domāts jau vairākus gadus, bet visu šo laiku plānotās dienas centra telpas tika izmantotas kā naktsmītnes tiem, kuri palikuši bez pajumtes, tādēļ LSK Kurzemes komiteja nekavējās izmantot Latvijas Labklājības ministrijas piedāvātās projekta iespējas, lai ar Talsu novada pašvaldības atblastu, izveidotu tik nepieciešamo Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tajā, pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, saņemot Talsu novada Sociālā dienesta norīkojumu, būs iespējams ik darba dienu uzlabot jau esošās sociālās un sadzīves prasmes un apgūt jaunas.

             

"Projekts ilgst četrus gadus un pēc tam pašvaldībai būs jāuzņemas atbildība par aprūpes centru, tādēļ vislielākais atbalsts un pateicība ir jāsaka Talsu novada pašvaldībai." atzīst LSK Kurzemes komitejas izpilddirektore A.Boitmane
Ar prieku cilvēki atzina, ka beidzot ir sagaidīta vieta, kur cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem varēs mācīties, apgūt ko jaunu, sadraudzēties ar citiem sev līdzīgiem cilvēkiem, kopīgi svinēt svētkus un piedalīties dažādos pasākumos.
 

 
Interesenti tiek nodrošināti ar dažādām nodarbībām, kurus vada speciālisti un ikdienas nodarbības, kurus vada centra aprūpētāji un dienas centra vadītāja piemēram, kā mākslas nodarbības, kuras vada Anda Lase, mūzikas terapija, aušanas un šūšanas tehnika, galda klāšanas kultūra, kā arī podniecība, kuru vadīs pensionēts keramiķis ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi darbā ar šādiem cilvēkiem - Gotfrīds Bīlenšteins.

Šobrīd interesantu ir maz, katru dienu aptuveni 15 klienti apmeklē dienas centru no Talsiem, Zvirgzdiem, Valdemārpils un Lubezeres, bet ar laiku skaits pieaugs. Lai apmeklētājiem nebūtu jāsatraucas par pārvietošanos no savas dzīvesvietas, viņiem tiek piedāvāts transports, kā arī katru dienu tiek nodrošināta silta, garda maltīte.

SAC "Stūrīši" teritorijas labiekārtošana
Pievienots: 05 Jan 2015.
Lai labiekārtotu Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas teritorijas "Leprozorijas" parku Stūrīšciemā ir uzsākti darbi projekta ietvaros, lai jau pavasarī senā un gleznainā teritorija būtu izbaudāma gan šeit mītošajiem, gan ciemiņiem.
 
Sadarbībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku attīstības programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", tika apstiprināts projekts , lai līdz  2015.gada 1.maijam teritorijā izveidotu pastaigu celiņus, soliņus, lapeni, ugunskura vietu, šūpoles un apgaismojumu. Labiekārtotā teritorijā plānots izvietot arī informatīvu stendu par Leprazorija vēsturi. Senajā Leprazorija teritorijā joprojām mīt ļaudis un  darbojas SAC „Stūrīši” dodot mājvietu vairāk kā simts pastāvīgajiem klientiem.Gleznaino vēsturisko Leprazorija teritoriju bieži apmeklē ciemiņi  ne tikai no tuvākām un tālākām Latvijas vietām, bet arī no ārvalstīm.  
Ziemassvētki Grobiņā
Pievienots: 01 Jan 2015.
Kultūras centrā "Robežnieki" pozitīvā un siltā atmosfērā ar rotaļām baudījām svētkus kopā ar LSK Grobiņas nodaļas biedriem, daudzbērnu ģimenēm un invalīdiem.

2014. gada 20. decembrī, centrā "Robežnieki", sirsnīgā un jautrā atmosfērā Ziemassvētku pasākums, kuru apmeklēja 37 LSK Grobiņas biedri, 16 daudzbērnu ģimenes kurās aug 4 un vairāk bērni, kopskaitā 16 pieaugušie un 71 bērns, kā arī
 21 invalīds, no kuriem 6 - ar kustību traucējumiem un ar pavadoņiem. Pasākums tika nodrošināts ar dzīvo mūziku, jautrām aktivitātēm gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem, kā arī  zālē tika izvietota " Labo vēlējumu kaste" ko veidoja radošajās darbnīcās daudzbērnu ģimenes bērni, un visi aicinātie tika informēti, par kastes esamību un aicināti mājās sagatavot apsveikumus LSK Grobiņas nodaļai. Mazas dāvaniņas, pašu rokām radošajās darbnīcās darinātus, mazus eņģelīšus, bērni sagatavoja un dāvināja katram klātesošajam pasākumā, lai iepriecinātu svētkos.

Pasākuma laikā mums bija iespēja apskatīt gada pārskatu par padarīto šajā gadā, ar diaprojektoru uz ekrāna rādot bildes no šī gada aizvadītajiem pasākumiem un citām aktivitātēm LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas  telpās, kuru sniedza LSK  Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas sociālā darba organizatore Juta Kronberga.


Ziemassvētki SAC "Stūrīši"
Pievienots: 30 Dec 2014.
Šogad Sociālās aprūpes centrā "Stūrīši" svētkus baudījām draudzīgā, jautrā gaisotnē kopā ar čigānietēm košās un jautrās dejās, un saņemot dāvanas kopā ar Ziemassvētku vecīti.

23.decembrī Sociālās aprūpes centrā "Stūrīši" svētki norisinājās košā, draudzīgā un jautrā gaisotnē. Pie mums ciemos ieradās čigānietes ar skaistām, jautrām dejām, kurās nespējām atrauties griezsties līdzi. Pasākuma noslēgumā ciemos ieradās arī Ziemassvētku vecītis ar saldumu pakām, kuras saņēma aprūpes centra klienti skaitot dzejoļus un dziedājot. 
Pēc svinīgās svētku daļas klienti lēca dejās pie dzīvās mūzikas.


  

Iepriecinam mazus bērnus svētkos!
Pievienots: 23 Dec 2014.
LSK Kurzemes komitejas Ziemassvētku vecītis un rūķi apciemoja mazus bērnus un invalīdus Laidzes pagastā, Lībagu pagastā un Talsos ar svētku dāvanām un saldumu paciņām, lai sasildītu mazās sirsniņas svētkos!

22.decembrī rūķi un Ziemassvētku vecītis apciemoja katru ģimeni Laidzes pagastā, invalīdus Talsu pilsētā un vairākas sirsniņas arī Lībagu pagastā, cītīgi dalot dāvaniņas un izklaidējot bērnus svētkos.