Latvijas Sarkanais Krusts


Pie Zviedrijas kolēģiem un sadarbības partneriem
Pievienots: 22 May 2014.
Pateicoties Mūžīzglītības programmas "Leonardo Da Vinči" projektam, speciāliste no LSK Kurzemes komitejas, Ieva Krūmiņa, divas nedēļas apgūst Zviedrijas Sarkanā Krusta (ZSK) darba metodes, iepazīstas ar projektiem, piedalās ZSK aktivitātēs, atjauno un nostiprina  sadabības kontaktus ar vairākām ZSK komitejām.

Palīdzība ieceļotājiem mācībās

Ja Latvijas sociālās problēmas lielākoties ir nabadzība, veco ļaužu dzīves kvalitāte un cilvēku ar garīgo invaliditāti aprūpe, tad Zviedrijas izaicinājums ir sastīts ar ieceļotāju integrāciju. Palīdzība zviedru valodas apguvē un mācībās, iepazīstināšana ar Zviedrijas kultūru un sabiedrību ir liela daļā no darba, ko veic ZSK. Otrs svarīgākā darba joma organizācijā ir palīdzības sniegšana valstīm , kurās notiek katastrofas, norisinās kari un militāri konflikti.
Apbrīnojama ir zviedru sabiedrības brīvprātīgā iesistīšanās Sarkanā Krusta kustības aktivitātēs, gan ziedojot laiku un līdzekļus, jo , teju visas aktivitātes  īsteno  tikai un vienīgi brīvprātīgie.
LSK Kurzeme- Vācijas Radio
Pievienots: 22 May 2014.
 Kāpēc kādam vīram jau cienījamos gados , tā vietā, lai baudītu pensiju un auklētu mazbērnus, no Vācijas būtu jādodas uz Latvijas laukiem lai izveidotu podniecības darbnīcu cilvēkiem un bērniem ar īpašām vajadzībām un  pusgadu ar viņiem ikdienu mīcītu, veidotu, radītu dažādus keramikas  izstrādājumus?
Ar šādu jautājumu no brīvprātīgā pasniedzēja Gotfrīda Bīlenšteina dzimtenes maija sākumā ieradīsies žurnāliste Suzanna Šmita  no Vācijas Radio( Nord-Deutcher Rundfunk), lai  veidotu reportāžas par šī kunga un LSK Kurzemes komitejas kopīgo sapni, kurš  nu jau  pēc pāris dienām kļūs par īstenību.
Gotfrīda sapnis ir vēl reizi ( jau trešo savā podnieka mūžā) izveidot darbnīcu un darīt to savā tēvu tēvu dzimtenē- Latvijā, pie reizes apgūstot aizvien labāk jau reiz studēto krievu valodu un piepildītu vēlmi strādāt ar cilvēkiem –invalīdiem. Un jau tiek apsvērts, ka pēc pirmā, šeit pavadītā pusgada, Gotfrīds labprāt atgrieztos šeit un turpinātu savu darbu ar SAC Stūrīši iemītniekiem.
LSK Kurzemes komitejas sadarbības partneri dāvinaZiemassvētku pārsteigumu
Pievienots: 09 Apr 2014.
Jau kopš LSK Kurzemes komitejas darbības pirmsākumiem, vienmēr ar padomu un atbalstu blakus ir bijuši viņu sadraudzības organizācija no Vācijas sarkanā Krusta Celles komitejas.
Vācu draugi iepriekšējā gada nogalē devās vairāk kā 4000km garajā ceļā, lai uz svētkiem atvestu 20 datorkomplektus ar LCD monitoriem.   Par negaidīto Ziemassvētku dāvanu  joprojām priecājas SAC „Stūrīši” iemītnieki, tos izmantojot Brīvā laika pavadīšanas centrā, nodarbību telpā. 

Kvalitatīva un mūsdienīga datortehnika LSK Kurzemes komitejas klientiem ļauj  saturīgi pavadīt brīvo laiku  un apgūt  interneta un datora piedāvātās  iespējas, gan informācijas meklēšanā, gan attālināto pakalpojumu saņemšanā. Jo vairs jau nav atklājums, ka mūsdienās iztikt bez datora un interneta piedāvātajām iespējām, vēloties dzīvot pilnvērtīgu sociālo dzīvi, ir teju neiespējami.


Vācijas Sarkanā Krusta Celles komitejair LSK Kurzemes komitejas sadarbības organizācija jau kopš 2003.gada  un  savstarpēji sadarbojoties  ir īstenoti dažādi sadarbības un pieredzes apmaiņas  projekti.
vairāk
Laidzes pagasta„Stūrīšos” top podniecības darbnīca un tiek paplašināts aprūpes centrs.
Pievienots: 08 Apr 2014.
Latvijas Sarkanā Krusta ( LSK) Kurzemes komiteja lielu daļu savu pakalpojumu sniedz Talsu novada Laidzes pagasta bijušā Leprozorija kompleksā.  Talsu Leprozorijs bija pēdējais Eiropā aktīvais Leprozorijs, kurš tika slēgts tikai 2007. gadā. Ievērojamo ēku kompleksu ar saimniecības, dzīvojamām ēkām, slimnīcas kompleksu un baznīcu kā arī tā  teritoriju no pamestības glāba LSK Kurzemes komiteja, tajā 2009. gadā atverot  sociālās aprūpes centru( turpmāk SAC) .  To šodien par mājām sauc vairāk  kā 90 cilvēki ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem.

Tomēr interesi par iespēju uzturēties SAC izrāda vairāk cilvēku, nekā ir iespējams šobrīd   uzņemt, tādēļ 2013. gadā tika nolemts atjaunot bijušā Leprozorija slimnīcas tā saukto jauno galu, kur  iepriekš atradās Talsu slimnīcas Narkoloģiskā nodaļa. Turpmāk tā par mājvietu  varēs kļūt vēl 35 personām.
vairāk
Sociālo prasmju skola Kuldīgā
Pievienots: 08 Apr 2014.
Piektdien, 2014. gada 14. martā, ar  Ināras un Borisa Teterevu fonda finansiālo atbalstu, Latvijas  Sarkanā krusta Kurzemes  komiteja uzsāka projekta „Sociālo prasmju darbnīca Kuldīgā” īstenošanu.  Ar Kuldīgas novada Sociālā dienesta ieteikumu  16 ģimenes   piecu  mēnešu laikā  reizi nedēļā  pieredzējušu speciālistu vadībā  LSK Kurzemes komitejas  telpās Kuldīgā, Baznīcas ielā 29, apgūs sadzīves pamatprasmes.

  Lielai daļai  pieaugušo  šķiet tik pašsaprotami prast pagatavot visvienkāršāko ēdienu, pārdomāti iepirkties, sakopt sevi atbilstoši higiēnas prasībām, tomēr blakus mums ir sabiedrības daļa, kurai vēl ir jāapgūst prasmes nodrošināt savas un savu bērnu pamatvajadzības, un  nav izpratne par personiskajām un ģimenes vērtībām, kā arī trūkst prasmes organizēt sadzīvi, pieņemt lēmumus un risināt ikdienišķas problēmas.

vairāk
Higiēnas pakalpojumi Stendes nodaļā
Pievienots: 01 Aug 2016.
 

LSK Kurzemes komiteja sadarbībā ar Talsu novada sociālo dienestu (līg. nr. 203 / 4-23) ar 2016. gada augustu, Robežu ielā 28, Stendē, Talsu novadā, trūcīgām un maznodrošinātām personām Kurzemes komiteja uzsāk sniegt higiēnas pakalpojumu:

dušas pakalpojums (ne biežāk kā 1 reizi nedēļā);
veļas mazgāšana un žāvēšana (ne biežāk kā 1 reizi mēnesī)


Pakalpojums ar Talsu novada Sociālā dienesta norīkojumu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem klientiem tiek sniegts bez maksas.

Vairāk informācijai zvanīt nodaļas vadītājai Ilonai Ernšteinai, zvanot pa tālruni: 29244006, vai rakstīt uz e-pastu: lsk.kurzeme@redcross.lv