Latvijas Sarkanais Krusts


Atbalsta paku izsniegšanas biežums 2017.gadā!
Pievienots: 02 Jan 2017.
 
 
  Pārtikas preču komplekts Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekts** Higiēnas un saimniecības preču komplekts Individuālo mācību piederumu komplekts***
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot) 1 paka katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot) Viens komplekts kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem (ieskaitot)
Izziņa uz 3 mēnešiem Kopā 2 pakas* katrai personai uz izziņas periodu Kopā 2 pakas* katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot) 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot)
Izziņa no 4 - 6 mēnešiem Kopā 4 pakas* katrai personai uz izziņas periodu Kopā 4 pakas* katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot) Kopā 2 pakas* uz izziņas periodu katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot)
Izziņa par krīzes situāciju Kopā 2 pakas* katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas Kopā 2 pakas* katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)       3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot) 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas
 
* Kalendārajā mēnesī katrai izziņā norādītajai personai var izdot tikai 1 (vienu) paku.
** Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
*** Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
 

Par to, kā tikt līdz ES atbalsta pakām: "KAS UN KĀ?", lasi vairāk te: