Latvijas Sarkanais Krusts


Specializētā medicīniskā transporta pakalpojumi Liepājā
Pievienots: 06 Dec 2018.


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas Liepājas nodaļa piedāvā specializētā medicīniskā transporta pakalpojumus, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kustību traucējumiem, Liepājā, kā arī nepieciešamības gadījumā visā Latvijā un ārpus tās robežām.

Pakalpojumu sniedz specializētā medicīniskā transporta vadītājs, pavadonis, nepieciešamības gadījumā arī medicīnas māsa. 

Pakalpojums ietver:


 palīdzību personai iekļūt/ izkļūt no transportlīdzekļa, dzīvesvietas, ārstniecības un citas iestādes;

personas un tā pavadoņa transportēšanu no / uz slimnīcām, izmeklējumiem, VDEAK u.c.;

 personas gaidīšanu pie dzīvesvietas, ārstniecības un citas iestādes.


 
 


Pakalpojums
Izmaksas
Personas pārvietošana Liepājas pilsētā  EUR 20.00
Personas pārvietošana 
līdz 30 km rādiusā (no Liepājas)
EUR 45.00
Personas pārvietošana 
līdz 70 km rādiusā 
(no Liepājas)
EUR 85.00
Tālāk par 70 km 
(no Liepājas)
Pēc vienošanās pamata

Papildus izmaksas:


Pakalpojums
 
Izmaksas
Guļošas personas pārvietošana par katru stāvu
 
EUR 3.00
Sēdošas personas pārvietošana par katru stāvu
 
EUR 1.00

*Katrs brauciens tiek izvērtēts atsevišķi.
*Pakalpojuma sniegšanas laikā tiek nodrošināta personas drošība.

 
Jānis Kalnenieks

 +371 257 523 57
 lsk.kurzeme@redcross.lv