Latvijas Sarkanais Krusts


Reizi mēnesī Grobiņas komanda kuplākā skaitā
Pievienots: 12 Mar 2019.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļas komanda reizi mēnesī ir nedaudz kuplākā skaitā.

Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle "Iļģi" nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Ikdienā filiālē noris intensīvs darbs pie klientu praktisko prasmju saglabāšanas un pilnveidošanas, tā veicinot klientu neatkarību un iespēju veiksmīgi atgriezties patstāvīgā dzīvē ārpus institūcijas

Centra struktūrvienībā ir iekļauta Pusceļa māja, kurā galvenais akcents tiek likts uz aprūpē esošo cilvēku integrēšanu sabiedrībā.

Pusceļa mājas iemītnieki, ar janvāra mēnesi, viesojas LSK Kurzemes komitejas Grobiņas nodaļā apgūst un uzlabo savas prasmes - palīdz iekārtot, uzkopt telpas, komunicē ar nodaļas apmeklētājiem, apgūst ko jaunu.

Paldies par veiksmīgu un jauku sadarbību!