Latvijas Sarkanais Krusts


Viesi no Liepājas novada domes
Pievienots: 03 Apr 2019.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejā, šodien, ieradās viesi no Liepājas novada domes,
lai iepazītos ar mūsu pakalpojumiem un apskatīt tos.

Paldies par Jūsu vizīti un par tik lielu interesi


Viesiem izrādījām SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads),
Dienas aprūpes centru, Sajūtu dārzu, kā arī Podniecības darbnīcu