Latvijas Sarkanais Krusts


Aizputes vidusskolā viesojas LSK Jaunieši
Pievienots: 05 Apr 2019.

Vai Jūs zināt, kā rīkoties, ja kāds ir nonācis nelaimē uz ielas, skolā vai mājās?

LSK Kurzemes komiteja iesaka vienmēr saglabāt mieru, jo sniedzot palīdzību gan uz ūdens, gan citās vietās,
panika var beigties traģiski, ne tikai cietušajam, bet arī glābējam.

Ikviens no mums var nonākt situācijā, kad kļūstam par pirmās palīdzības sniedzēju. Tādā gadījumā mums ir jāzina, kā rīkoties pareizi.

Par to kā rīkoties dažādās situācijās un kā palīdzēt cietušajam, jau otro gadu, komitejas Jauniešu nodaļas brīvprātīgās meitenes dalījās zināšanās ar Aizputes vidusskolas skolēniem.