Latvijas Sarkanais Krusts


Latvijas Sarkanais Krusts tika nodibināts 1918. gadā. Organizācijas mērķis ir mazināt cilvēku ciešanas, kur vien tās pastāv. Mēs sniedzam sociālo palīdzību un organizējam veselības veicināšanas pasākumus. Lai veiksmīgāk palīdzētu cilvēkiem, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja iesaista brīvprātīgos, vāc ziedojumus, kā arī sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm.