Latvijas Sarkanais Krusts


LSK KURZEMES KOMITEJAS NODAĻAS
 
 (Iekavās norādīts biedru skaits).

Talsu nodaļa
Stūrīši 8, Laidzes pagasts, Talsu novads

Dienas aprūpes centrs
Birojs "Aprūpe mājās"
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Specializētais medicīniskais transports

Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā "Laidze"
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā "Stūrīši"
 

Stendes nodaļa
Robežu iela 28, StendeHigiēnas centrs
Birojs "Aprūpe mājās"
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Humanitārās palīdzības punkts
Specializētais medicīniskais transports

 

Kuldīgas nodaļa
Baznīcas iela 29, Kuldīga


Higiēnas centrs
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Humanitārās palīdzības punkts
Fizikālās rehabilitācijas kabinets
Specializētais medicīniskais transports
Silta maltīte mazaizsargātām personām
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā "Venta"

 

Grobiņas nodaļa
Lielā iela 78, Grobiņa


Higiēnas centrs
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Humanitārās palīdzības punkts
Specializētais medicīniskais transports

 

Liepājas nodaļa
Graudu iela 43A, Liepāja


Humanitārās palīdzības punkts
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Specializētais medicīniskais transports

 

Ventspils nodaļa
Talsu iela 39, Ventspils


Higiēnas centrs
Tehnisko palīglīdzekļu noma
Specializētais medicīniskais transports

Daudzfunkcionāls ģimenes atbalsta centrs "Ventiņmāja"
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā "Landze" 
Ilglaicīgā sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā "Krustceles"