Latvijas Sarkanais Krusts


Vispārīgā informācijaLelde Meirāne 


LSK Kurzemes komitejas
EAF vistrūcīgākajām personām
programmas koordinatore

lelde.meirane@redcross.lv

 +371 632 377 35
 
Ceļš līdz ES Atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19

23.05.2020. stājās spēkā grozījumi 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” un tajos vairākas izmaiņas atbalsta komplektu izdales nosacījumos:

1. Skolas piederumu komplektu izdalē izņēmuma gadījumā pēc ģimenes izvēles var izsniegt S1 vai S2 skolas komplektu atbilstoši klasei (sākumskolā vai pamatskolā), kuru skolēns apmeklē;

2. Atbalsta komplektus var izsniegt vienai no izziņā norādītajām pilngadīgajām personām vai ģimenes (personas) pārstāvim (iepriekš definējām kā atbalsta personu) vai pašvaldības sociālā dienesta pārstāvim;

3. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām atsevišķos gadījumos rakstiskā izziņa var tikt aizstāta ar informāciju par izziņu un tajā iekļautajiem datiem, ko sociālais dienests sniedzis attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai telefoniski. Rakstiska izziņa netiktu izdota.


Šajā gadījumā jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu (LM sagatavotā infografika: Ceļš līdz ES Atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19)
 


Vairāk informācijai aicinām apmeklēt 
https://www.atbalstapakas.lv/

Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks


Paplašināts ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks
 

18.12.2018. Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Grozījumi paredz, ka no 2019. gada 1.janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 vietā.

 Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 242 eiro, Fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes (personas statusu jābūt iedrukātai speciālai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
 
 

  • Tāpat, grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
  • Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, tiek iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.
  • Tajā pašā laikā, vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
  • 2018. gada 28.martā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši līgumu Nr.2017.FEAD/PO.03/09/26 par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.


Kas VAR saņemt komplektus?
 

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR) – no 01.01.2019. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.


Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem komplektus.