Latvijas Sarkanais Krusts


Projekts "Teritorijas labiekārtojums izveidotā Centra infrastruktūras pieejamības uzlabošanai" (Laidzes pagasts, Talsu novads)
Pievienots: 29 Jun 2020.

Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja realizēja ELFLA projektu "Teritorijas labiekārtojums izveidotā Centra infrastruktūras pieejamības uzlabošanaiDaudzfunkcionālajā sociālās aprūpes centrā (Laidzes pagasts, Talsu novads) (Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000001) būvniecības realizēšanu, laika posmā 01.11.2019. - 11.06.2020.

Projektā veikti labiekārtošanas darbi - jauna gājēju celiņa izbūve ar bruģa segumu,uzstādītas laternas apgaismojumam, celiņa tuvumā izvietoti soliņi, atkritumu urnas un nomainītas ieejas durvis, uzstādītas kāpņu margas, ratiņkrēslu pacēlājs, pielāgojot vidi cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

 


Pirms apciemo, piesakies!
Pievienots: 12 Jun 2020.

9. jūnijā, saistībā ar COVID-19, valdība pasludinājusi ārkārtējās situācijas beigas Latvijā.

Informējam, ka LSK Kurzemes komiteja aprūpes centros - SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads), Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (Laidzes pagasts, Talsu novads), SAC "Venta" (Kuldīga), SAC "Krustceles" (Usma, Ventspils novads) un SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads), apmeklētājus pieņem, pirms tam piesakot ierašanos!


SAC "Stūrīši" (Laidzes pag., Talsu nov.) ☎️ 63237738
SAC "Krustceles" (Usmas pag., Ventspils nov.) ☎️ 25451143
SAC "Landze" (Piltenes pag., Ventspils nov.) ☎️29442695
SAC "Venta" (Kuldīga) ☎️ 25719161
Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (Laidzes pag. Talsu nov.) ☎️ 20287353


Aicinām saudzēt savu un līdzcilvēku veselību!


Saņemam atbalstu no uzņēmuma "Giveazy"
Pievienots: 11 Jun 2020.

Ārkārtas situācijā saistībā ar koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanu, kopš 23. marta skolās mācību process tiek nodrošināts attālināti. Latvijā ir ģimenes, kurām skolas vecuma bērniem nav pienācīgu apstākļu mācībām attālināti. Lai mācību process notiktu veiksmīgi - nepieciešams dators.

Uzņēmums Giveazy izveidojis mūsdienīgu risinājumu – lietotni, kurā pieejama speciāla sadaļa “Dators bērnam”. Tajā lietotnes lietotāji var pieteikties ar lūgumu saņemt datoru mācībām bērnam, vai tieši pretēji – sniegt palīdzību. Līdz šim nepieciešamo datoru skaits bija 383.

Tā kā skolas gads praktiski ir beidzies, uzņēmums vērsies pie LSK Kurzemes komiteja, lai atlikušos datorus nogādātu cilvēkiem, kam tie patiešām varētu noderēt. Uz šo brīdi tie ir 10 stacionāro datoru komplekti (ar klaviatūrām un pelēm). 


Kopā mēs varam palīdzēt! 


Krāsaina pastaiga maģiskā pasakā.
Pievienots: 09 Jun 2020.

Krāsaina pastaiga maģiskā pasakā. 

SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads) dārzs ir kā pasaka visos gadalaikos.
Vasarā ne tikai skaistie Rododendru krūmi, bet gan visa zeme zied. 

Vienreizējs skaistums! 


vairāk
Paldies par dāvāto vasaras garšu LSK SARC “Venta” iemītniekiem!
Pievienots: 09 Jun 2020.

Ziniet, kas dažreiz var būt labāks par rīta kafijas krūzi? Krūze ar košām, sulīgām un uz mēles kūstošām vasaras zemenēm. 

Paldies “Zemenes un citas veltes Kuldīgā” par dāvāto vasaras garšu biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Venta” (Kuldīga) iemītniekiem! 

Ceļš līdz ES Atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19
Pievienots: 02 Jun 2020.

23.05.2020. stājās spēkā grozījumi 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” un tajos vairākas izmaiņas atbalsta komplektu izdales nosacījumos:

1. Skolas piederumu komplektu izdalē izņēmuma gadījumā pēc ģimenes izvēles var izsniegt S1 vai S2 skolas komplektu atbilstoši klasei (sākumskolā vai pamatskolā), kuru skolēns apmeklē;

2. Atbalsta komplektus var izsniegt vienai no izziņā norādītajām pilngadīgajām personām vai ģimenes (personas) pārstāvim (iepriekš definējām kā atbalsta personu) vai pašvaldības sociālā dienesta pārstāvim;

3. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām atsevišķos gadījumos rakstiskā izziņa var tikt aizstāta ar informāciju par izziņu un tajā iekļautajiem datiem, ko sociālais dienests sniedzis attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai telefoniski. Rakstiska izziņa netiktu izdota.


Šajā gadījumā jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu (LM sagatavotā infografika: Ceļš līdz ES Atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19)
 


Vairāk informācijai aicinām apmeklēt 
https://www.atbalstapakas.lv/

Kurzemes komiteja piedalījās “Eiropas Solidaritātes Korpusa” apmācībās Austrijā
Pievienots: 14 May 2020.
LSK Kurzemes komitejas pārstāvis, brīvprātīgais jaunietis Jānis, no 9.-13. martam, piedalījās “Eiropas Solidaritātes Korpusa” apmācībās "Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering" Viennā, Austrijā, kopā ar dalībniekiem no Francijas, Polijas, Turcijas, Maķedonijas, Spānijas un Bulgārijas.

Apmācības bija par “Eiropas Solidaritātes Korpusa” projektiem, lielākoties uz piedāvātajām iespējām. Apmācību laikā tika iziets cauri projektu iesniegšanas soļiem, ar ko ir jāsāk un ko nav ieteicams darīt. Piemēram, kā iegūt ”Kvalitātes zīmi”, kas ir pirmais solis. Viena no apmācību metodēm bija izveidot savu organizāciju, atrast partnerorganizāciju un izveidot kopīgu brīvprātīgā darba projektu. Ejot cauri visiem projekta iesniegšanas soļiem tika dotas atbildes uz visiem jautājumiem, kas projekta rakstīšanas laikā būtu veidojušies. 


 
 
Viens no apmācību galvenajiem mērķiem bija izglītot dalībniekus par pieejamo finansējumu sociāli maznodrošinātiem jauniešiem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Pēc projekta, 9.maijā, notika arī “Zoom” sapulce, kuras laikā iegūtās zināšanas tika izplatītas. Tika stāstīts par kvalitātes zīmes iegūšanu, projektu iesniegšanas kārtību, tika atbildēts uz jautājumiem, kuri radās sapulces laikā.


 

Projekta laikā tika apmeklēta brīvprātīgo virtuve, kurā katru vakaru brīvprātīgie gatavo maltītes. Virtuves galvenie mērķi ir gan pabarot cilvēkus, gan palīdzēt cilvēkiem integrēties Austrijas sabiedrībā. 

 

Saņemam atbalstu no VUGD
Pievienots: 20 May 2020.


Sniedzot atbalstu Labklājības ministrija VUGD piegādā dezinfekcijas līdzekļus 132 sociālās aprūpes centriem visā Latvijā, tai skaitā arī LSK Kurzemes komiteja pieciem Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centriem.

Kopumā VUGD piegādās 20 720 litrus dezinfekcijas līdzekļa - 1808 kannas DL virsmām un 2336 kannas DL rokām.


Paldies Jums par sniegto atbalstu! 
 

Plānotie papildpasākumi Jūnija mēnesī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
Pievienots: 14 May 2020.
 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas Eiropas paku izdales punktos, īstenojot Eiropas paku izdali trūcīgajām personām, Jūnija un Jūlija mēnesī notiks dažādi papildpasākumi Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros:
vairāk
Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness diena
Pievienots: 08 May 2020.

Šodien, 8. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness diena. Sakām vislielāko PALDIES brīvprātīgajiem, biedriem, darbiniekiem par Jūsu nesavtīgo darbu, sniedzot palīdzību līdzcilvēkiem.

8. maijs kā SKSP diena noteikta, pateicoties Sarkanā Krusta dibinātāja Anrī Dināna dzimšanas datumam – 1828. gada 8. maijam.

Sociālās aprūpes centri saņem atbalstu no VUGD
Pievienots: 05 May 2020.

Šodien, LSK Kurzemes komiteja saņēma atbalstu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Rūpējoties par sabiedrības veselību un drošību saistībā ar COVID-19 izplatību, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri - "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads), "Krustceles" (Usmas pagasts, Ventspils novads), "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) un "Venta" (Kuldīga) saņēma medicīniskās sejas maskas.

 

Izsakām pateicību par par ieguldīto darbu, atbalstu un rūpēm! 

Lielā Talka, liels notikums Talsu novada Dienas centra apmeklētājiem
Pievienots: 05 May 2020.
Šogad, LSK Kurzemes komitejā, ikgadējais pasākums "Lielā Talka", netiek atcelts un aprūpes centru, dienas centru un nodaļu iemītnieki kopā ar darbiniekiem pulcējas, lai sakoptu apkārtējo vidi pirms Maija svētkiem.


SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads) teritoriju, kuplā skaitā, sakopj no aizaugumiem, vecajiem zariem un sakoptas ziedu dobes.


SAC "Venta" (Kuldīga) iemītnieki bauda jaukos laika apstākļus rušinoties pa savu plašo dārzu.


Lielajā Talkā, liels notikums. 
LSK Kurzemes komiteja Dienas centra klienti ievācas jaunās, gaišās un daudz plašākās telpās. (Laidzes pagasts, Talsu novads)
Paldies, A/S "Drogas" par sniegto atbalstu
Pievienots: 20 Apr 2020.

Šajā nedēļā LSK Kurzemes komiteja Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri saņēma atbalstu no DrogasLatvija ar ikdienas darbā noderīgām lietām, kas palīdzēs ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību darbinieku un iemītnieku vidū. 

Šīs nedēļas laikā uz LSK Kurzemes komiteja sociālās aprūpes centriem tika piegādāts DrogasLatvija dāvinājums - roku dezinfekcijas līdzekļi, šķidrās ziepes, papīra dvieļi un roku krēmi. 

Kopumā šādu ziedojumu saņēma 80 pansionāti/ilgstošas sociālās aprūpes centri visā Latvijā.


Sakām lielu PALDIES par rūpēm un gādību, sniedzot atbalstu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru "Venta" (Kuldīga), "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads), "Krustceles" (Usmas pagasts, Ventspils novads), "Laidze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) iemītniekiem pasargājot no inficēšanos, kā arī, darbiniekiem ikdienas darbā.

Kopā mēs varam vairāk! 


Aicinājums atbalsta saņēmējiem!
Pievienots: 02 Apr 2020.

Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām izveidojis infografiku "Aicinājums atbalsta saņēmējiem".

Pulcēšanās ierobežojumi ārkārtējā situācijā liedz organizēt seminārus, lekcijas, radošās darbnīcas vai citus pasākumus ar vairākiem dalībniekiem, taču individuālās konsultācijas ir atļautas, ievērojot drošības pasākumus, noteikto 2 metru distanci. Tāpat ir atļauts PO gatavot un izsniegt mērķa grupai informatīvās lapas, tikai precīzi jābūt nodrošinātiem publicitātes nosacījumiem 


Izturību un veselību visiem!

“Latvijas Sarkanais Krusts” aicina atbalstīt maznodrošināto iedzīvotāju mīluļus
Pievienots: 31 Mar 2020.
Laikā, kad īpašas rūpes un uzmanība tiek pievērsta veselībai, nevajag aizmirst arī par mājas mīluļiem. “Latvijas Sarkanais Krusts” sadarbībā ar “Mars Latvia” un “Maxima” aicina ziedot suņu un kaķu barību maznodrošināto Latvijas iedzīvotāju mīluļiem. Iesaistīties ziedojuma akcijā iespējams ikvienam, iegādājoties suņu un kaķu barību “Maxima” veikalos visā Latvijā kampaņas “Mīluļu dienas” ietvaros.

“Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ik dienas palīdz Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir mazāk aizsargāti un nespēj nodrošināt sevi ar ikdienā nepieciešamo – apģērbu, apaviem, sadzīvē vajadzīgām lietām, nereti arī pārtiku. Daudzu palīdzības lūdzēju liela dzīves sastāvdaļa ir viņu ģimenes mīluļi – četrkājainie draugi. Ticam, ka kampaņa “Mīluļu dienas” ir lielisks veids, kā ar dzīvnieku pārtikas atbalstu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ikdienā savā mīlestībā dalās ar saviem mājdzīvniekiem, vienlaikus iesaistot pārējo sabiedrību palīdzības sniegšanā un labestības vairošanā. Kopā varam palīdzēt!” saka biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” prezidents Viktors Jaksons.

“Šobrīd īpaši rūpējamies ne tikai par mūsu darbinieku un klientu drošību, bet arī par visu nepieciešamo produktu pieejamību “Maxima” veikalos. Svarīgi ir būt vienotiem un neaizmirst par tiem mūsu līdzcilvēkiem, kuriem šajā laikā klājas īpaši grūti – cilvēkiem, kuriem gan savu pārtikas produktu iegāde, gan rūpes par mājas mīluļiem prasa vairāk spēka nekā ierasts. Atbalstot biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un SIA “Mars Latvia” kampaņas “Mīluļu dienas” laikā mēs kopā  varam nodrošināt maltīti vairākiem tūkstošiem suņu un kaķu”, stāsta “Maxima Latvija” vadītājs Viktors Troicins.

Kampaņas “Mīluļu dienas” laikā par katru nopirkto zīmola “Whiskas”, “Sheba”, “Perfect Fit”, “Pedigree” un “Cesar” suņu un kaķu barības kilogramu 100 grami barības tiek ziedoti maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājas mīluļiem.
 

“Nereti cilvēka labākais draugs ir mājdzīvnieks, kurš tiešā veidā ir atkarīgs no saimnieka rūpēm. Cilvēkus un mājdzīvniekus vieno stipra draudzība, taču bieži vien dažādu un pat negaidītu apstākļu dēļ cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, lai turpinātu rūpēties par savu mīluli un tas nenonāktu patversmē. “Mars Latvia” mērķis ir palīdzēt nodrošināt mājdzīvnieku drošību un veselību, ziedojot barību tiem, kas ir nonākuši grūtībās. Ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Maxima” klientu atbalstu, mums ir iespēja piegādāt barību maznodrošinātajiem mājdzīvnieku saimniekiem visā Latvijā un palīdzēt šos grūtos laikus pārvarēt kopā,” komentē Skaiste Sruogaite, “Mars” Korporatīvu lietu direktore Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs.

“Mīluļu dienas” visos veikalos “Maxima” norisināsies no 2020. gada 26. marta līdz 8. aprīlim, tāpēc aicinām iegādāties tieši “Whiskas”, “Sheba”, “Perfect Fit”, “Pedigree” un “Cesar” zīmolu produkciju, daļu no nopirktā novirzot maznodrošināto iedzīvotāju mīluļiem.


 

COVID-19: Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām: aktuāla informācija par paku izdali
Pievienots: 20 Mar 2020.

 

2020. gada 17.martā valdības sēdē tika pieņemts likumprojekts “Grozījums “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā””, kas paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020. gada 31. maijam. Likumprojekts vēl gan ir jāpieņem Saeimā.

Laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski – uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Atbilstoši šī brīža lēmumam ārkārtas stāvoklis valstī ir līdz 14.04.2020.:


* pakas bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām
 
Personas ar izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt pakas un piedalīties papildpasākumos (piemēram, saņemt konsultācijas). Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna. Personām, kurām nav izziņas un tās jāsaņem no jauna, jāsazinās ar sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt pakas atbilstoši EAFVP izdales nosacījumiem.

Plašāka informācija: http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91699-trucigas-un-maznodrosinatas-gimenes-personas-izzinas-deriguma-termins-tiek-pagarinats-lidz-2020-gada-31-maijam

Informējam par iespēju, ka atsevišķām ģimenēm (personām) sociālais dienests uz telefoniski sniegtā pieteikuma pamata var sagatavot izziņu par ģimenes (personas) nonākšanu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 vai tā ierobežošanas pasākumiem. Aicinām PO sadarboties šādos gadījumos!

http://www.redcross.lv/darbibas-jomas-2/socialais-atbalsts/eiropas-atbalsta-fonds-vistrucigakajam-personam/


Kā sevi pasargāt no COVID-19?
Pievienots: 17 Mar 2020.
Piedāvājam iepazīties ar Pasaules Veselības organizācijas izstrādātajiem ieteikumiem, kā sevi pasargāt no inficēšanās ar Koronavīrusu COVID-19. Informācija sagatavota, sadarbībā ar starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federāciju (IFRC).

vairāk
Karantīnas laiks aprūpes centros
Pievienots: 16 Mar 2020.

Koronavīrusa izplatības ierobežošanas dēļ, iedzīvotāji pavada laiku mājās piespiedu karantīnā. Arī LSK Kurzemes komiteja Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru iemītnieki ir spiesti pavadīt dienas, netiekoties ar saviem tuviniekiem.

Darbinieki joprojām padara iemītnieku ikdienu krāsainu, svinot dzimšanas dienas, spēlējot spēles, darboties radoši.


SAC "Venta" (Kuldīga) darbinieki ir parūpējušies, lai centra iemītniecei Līnai Natālijai, 90 gadu jubileja būtu ļoti īpaša. 

Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra iemītnieki (Laidzes pagasts, Talsu novads) iemītnieki gatavojas pavasarim, sējot zāli podiņos, kas pēc izdīkšanas tiks papildināti ar dekoriem. Protams, pastaigas un mīļākie hobiji, kā piemēram, adīšana, arī nenāk par sliktu.

Arī SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads) iemītnieku ikdiena neapstājas un visi turpina darīt to, ko sirds kāro.


Vai arī Tev ir jāpaliek mājās un nezini kā aizpildīt savu brīvo laiku? Esam atraduši dažus ieteikumus Tavam brīvajam laikam:


COVID-19: ārkārtas pasākumiem koronavīrusa izraisītās slimības izplatības novēršanai
Pievienots: 16 Mar 2020.

Tā kā 12. martā, valdība Latvijā pasludinājusi ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19 Koronavīrusa izplatības ierobežošanu, daļai iedzīvotāju jāpavada laiku mājās piespiedu karantīnā.

Informējam, ka laika periodā līdz 14. aprīlim, LSK Kurzemes komitejas aprūpes centros - SAC "Stūrīši" (Laidzes pagasts, Talsu novads), Īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs (Laidzes pagasts, Talsu novads), SAC "Venta" (Kuldīga), SAC "Krustceles" (Usma, Ventspils novads) un SAC "Landze" (Piltenes pagasts, Ventspils novads)
nepieņem apmeklētājus!

Pirms apmeklējat kādu no Kurzemes komitejas nodaļām, aicinām no sākuma zvanīt attiecīgajai nodaļai. Vairāk kontakti ŠEIT
vai biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejai pa tālr. ☎️ 63237736 (darba dienās plkst. 8:00-17:00, piektdienās plkst. 8:00-15:00), vai rakstiet e-pastu uz adresi: lsk.kurzeme@redcross.lv

Starptautiskā Sieviešu diena
Pievienots: 09 Mar 2020.

Šajā dienā, īpašajā,
Visi ziedi, smaida Jums.
Lai skumjas Jūs nezinat.
Pat mazos ēnu mākoņus.


Lai vienmēr acis spīdētu,
Un smaids no lūpām nepazūd.

LSK Kurzemes komiteja SAC "Venta" (Kuldīga) vīrieši, Starptautiskajā sieviešu dienā,
iepriecina daiļā dzimuma pārstāves ar gardu saldo groziņu un skaistu ziedu.