Latvijas Sarkanais Krusts


Ventspilī ir mazinājies atstumtības risks personām ar demenci
Pievienots: 12 Sep 2014.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu atbalstu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”  laikā no 1.07.2014. līdz 28.02.2015.  Ventspilī īsteno projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci
”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
 Daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39 ik darba dienu pulcējas vairāk kā desmit  cilvēki ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.
 Šo divu mēnešu laikā, kopš tiek īstenots projekts, ir nostabilizējies un izveidojies savs klientu  kodols, kas palīdz šeit klientiem justies kā mājās, kā vienā ģimenē - uzklausot stāstījumus vienam par otra  dzīvi, mierinot brīžos, kad ir depresija vai satraukums. Tā ir iespēja socializēties cilvēkiem, kuri iepriekš lielāko daļu laika ir pavadījuši vienatnē. Šajā laika posmā  mūzikas nodarbībās centra apmeklētāji ir  iepazinuši flautas  un akordeona skanējumu, dziedājuši R.Paula dziesmas un zināmās krievu dziesmas no jaunības dienām, runājušies un klausījušies tautas dziesmu izpildījumu , mākslas vai rokdarbu nodarbībās  ir gatavoti apsveikumi, ziedi no dzijām, kas vēlāk sakārtoti skaistā gleznā, veidotas dekoratīvās pudeles , zīmēts ar plastilīnu, gūtas iemaņas tapošanā un  pērļošanā.
Centra klienti ikdienu   piedalās fizisko aktivitāšu nodarbībās vai dodas pastaigās tuvākajā apkārtnē. Aizvadītas ir arī  vairākas veselības  un atmiņas trenēšanas nodarbības .Tomēr  klienti visvairāk gaida ik piektdienas tematiskās nodarbības ,kurās  var dalīties ar savu pieredzi  (piem. nodarbībai "Ventspils 20.gadus atpakaļ un tagad" atnesot savas vecās fotogrāfijas vai sagatavojot savas mīļākās kulinārijas receptes).


Ļaudis  kas iepriekš atnākuši nervozi, tramīgi un trauksmaini – dienas centrā  ir guvuši mieru, līdzcilvēku atbalstu , domu biedrus, drosmi uzdrīkstēties, un  saskaroties  ar lietām, ko nav darījis iepriekš  ir apguvuši  jaunas iemaņas un prasmes. Vājredzīgākie klienti jau paši spēj atrast ceļu uz dienas centru, kam iepriekš bija vajadzīga pavadoņa palīdzība - tātad apgūstot arī iemaņas orientēties apkārtējā vidē. Katrs no dienas centra klientiem ir varējis saņemt ergoterapeita konsultācijas.

Projekta kopējais finansējums ir 21 750 EUR, no kura 19 575,10 EUR ir   finanšu līdzekļi no EEZ un SIF, bet  2175,01 EUR pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums
Ventspilī mazinās atstumtības risku personām ar demenci
Pievienots: 17 Jul 2014.

Pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta( EEZ) un  Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu Nevalstisko organizāciju  programmai, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteja sadarbībā ar biedrību „Integrācijas Inkubators”  laikā no 1.07.2014. līdz 28.02.2015.  Ventspilī īstenos projektu „Atstumtības riska mazināšana personām ar demenci”.
Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu kopumu Ventspils pilsētā un novadā dzīvojošām personām ar demenci, veicinot šo personu rehabilitāciju un integrāciju sociālajā vidē.
 Daudzfunkcionālajā ģimenes atbalsta centrā "Ventiņmāja", Ventspilī, Talsu ielā 39 ik darba dienu tiks gaidīti cilvēki ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes. Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas,atmiņas trenēšanas nodarbības, kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.
 Patiecoties projekta aktivitātēm   gan klienti, gan viņu ģimenes locekļi saņems individuālu un  psihosociāli informatīvu atbalstu un tiks pievērsta sabiedrības uzmanība personu ar demenci problēmu risināšanai, vienlaikus sekmējot personu ar demenci sociālo labklājību. Ir svarīgi, lai arī šīs sabiedrības daļas tuvinieki varētu doties savās ikdienas gaitās un atgriezties darba tirgū, bet ar demenci sirgstošajiem  būtu iespēja tikties ar citiem cilvēkiem, tai pat laikā neesot  šķirtam no ģimenes, tādejādi nodrošinot slimības lēnāku  turpmāko attīstību.
Projekta kopējais finansējums ir 21 750 EUR, no kura 19 575,10 EUR ir   finanšu līdzekļi no EEZ un SIF, bet  2175,01 EUR pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums
vairāk