Latvijas Sarkanais Krusts


Projekta “PrepAGE” Eiropas seminārs
Pievienots: 16 Oct 2015.

Projekta PrepAGE ietvaros šī gada 1.-3. jūnijā Bulgārijas Sarkanais Krusts organizēja Eiropas semināru un Partneru tikšanos Lozenā, Bulgārijā.

Semināra galvenie mērķi bija:
 

  • Saaicināt kopā projekta partnerus un ekspertus no visām projekta dalībvalstīm, lai apmainītos pieredzē par vecāku gadagājuma cilvēku glābšanu un tās organizēšanu katastrofu un citu nelaimju gadījumos;
  • Salīdzināt nacionālās procedūras un stratēģijas Eiropas kontekstā;
  • Attīstīt vienotas rekomendācijas Eiropā;
  • Apmainīties un nodrošināt plānus saistībā ar kopienas vingrinājumiem – praktiskajām apmācībām.
Pēc sekmīga grupu darba un diskusijām starp dalībniekiem, partneri izstrādāja nacionālās un Eiropas līmeņa rekomendācijas. Semināra dalībnieki bija Sarkanā Krusta projekta partneri, kā arī Austrijas, Bulgārijas, Horvātijas, Lielbritānijas un Latvijas eksperti, kuri specializējušies civilās aizsardzības, veselības, sociālās aprūpes un labklājības jomās.

Ņemot vērā labās prakses piemērus, katra projekta dalībvalsts izstrādā attiecīgās valsts rekomendācijas, kā arī projekta ietvaros ir izstrādātas vienotas rekomendācijas visai Eiropas Savienībai. Ar izstrādātajām rekomendācijām aicinām iepazīties šeit (angļu valodā):
 

Nākošais solis PrepAGE projektā būs Kopienas vingrinājums – praktiskās apmācības, kas tiks balstītas kopīgi definētās stratēģijās un metodēs. Šīs apmācības plānotas kā interaktīvi pasākumi, iesaistot brīvprātīgos iedzīvotājus, glābšanas dienestu pārstāvjus, veselības un sociālās aprūpes speciālistus un amatpersonas. Kopienas vingrinājums – praktiskās apmācības visās projekta dalībvalstīs plānots organizēt 2015. gadā, laika periodā sākot no septembra līdz decembrim.
 

Galvenais mērķis šīm apmācībām ir informēt dalībniekus, paaugstināt viņu spējas palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem krīzes situācijās un nelaimēs. Apmācību laikā tiks izvērtēts esošais sagatavotības līmenis reaģēšanai katastrofu situācijās saistībā ar palīdzības sniegšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiks veikta esošo ārkārtas situāciju un nelaimes gadījumu organizatorisko procedūru adaptācija, iekļaujot mērķa grupas gatavības novērtēšanu.

Civiliskā aizsardzība SAC "Stūrīši"
Pievienots: 17 Aug 2015.
Latvijas Sarkanais Krusts ir iesaistījies starptautiskā Civilās aizsardzības projektā, kurā piedalās Austrijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Horvātu Sarkanais Krusts. Projekta  mērķis ir uzlabot  vecākā gadagājuma cilvēku sagatavotību rīcībai ārkārtas situācijās, tāpēc šā gada 3.septembrī tiks rīkotas praktiskās apmācības Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrā „Stūrīši’’, kurš atrodas Talsu novada, Laidzes pagasta, Stūrīšu ciemā. Apmācību laikā,  kurā tiks inscinēts sausās un karstās vasaras perioda dēļ  sācies ugunsgrēks blakus esošajā mežā. Lai nodrošinātu reālu situācijas inscinējumu apmācību laikā,   tiks iesaistīts Valsts un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, Pašvaldības policija, ēku apsardzes dienesta operatīvā grupa, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta pirmās palīdzības grimētāji.