Latvijas Sarkanais Krusts


Liepājā jauna apmācību grupa Latviešu valodas un kultūras apgūšanā
Pievienots: 18 Feb 2015.17.februārī  Liepājā   LSK Kurzemes  komiteja projekta „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros uzsākusi jau otrās grupas  latviešu valodas un kultūras apmācības Trešo valstu valstspiederīgajiem.
Turpmāk ik pirmdienu plkst.12.00 un otrdienu plkst. 15.00 LSK Kurzemes komitejas Liepājas nodaļas telpās  Liepājā, Peldu ielā-5, skolotājas Aijas Blumbergas pārraudzībā latviešu valodu apgūs un ar  latviešu kultūru tiks iepazīstināti 21 apmācāmie no Liepājas.
Aktivitātes tiek organizētas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo Integrācijas fonda projekta Nr. IF/2013/1.A/12 „Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” ietvaros.


Vairāk informācija: projekta koordinatore Liepājā un Ventspilī: 
    Ieva Krūmiņa
   ieva.krumina@redcross.lv;
 tel. +3712833461