Latvijas Sarkanais Krusts


LSK Kurzemes komiteja saņem pateicību
Pievienots: 07 Apr 2016.
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejai ir daudz dažādi sadarbības partneri un atbalstītāji no kuriem liela daļa ir valsts iestādes. Nodarbinātības valsts aģentūra ir viena no valsts iestādēm ar kuru LSK Kurzemes komiteja aktīvi sadarbojas jau kopš 2012.gada un tās darbu pārrauga Labklājības ministrija.

Sadarbībā ar NVA, LSK Kurzemes komitejā tika realizēti projekti:
Projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemē” (proj. nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/119) ietvaros 2012. gada aprīlī uzsākts sniegt Īslaicīgās soc. aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums Talsu novadā;

Projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ziemeļkurzemē” (proj. nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/119) ietvaros 2012. gada aprīlī uzsākts sniegt mājas aprūpes pakalpojumu Talsu novadā;

Pateicoties NVA un valsts līdzfinansējumam projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām”,2013.gada līdz 2014.gadam, LSK Kurzemes komiteja 5 darbiniekiem ir raduši iespēju strādāt LSK Kurzemes komitejā.

 

Sadarbībā ar NVA un Eiropas Sociālā fonda projektu „Kompleksiatbalsta pasākumi” tika īstenots atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim",LSK Kurzemes komitejā  iespēju integrēties darba tirgū un apgūt jaunas iemaņas tika dotas  jaunietim - bezdarbniekam, kurš laika posmā no 2013.gada novembra līdz 2014.gada augustam apguva grāmatveža palīga praktiskās iemaņas;

Sadarbīnā ar NVA un Eiropas Savienības fonda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" tika īstenots atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim", LSK Kurzemes komitejā iespēju integrēties darba tirgū 5 jauniešiem bezdarbniekiem apgūstot dažādas prakstiskas iemaņas, laika posmā no 2014.gada februāra līdz novembrim;

Sadarbīnā ar NVA un Eiropas Savienības fonda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" tika īstenots atbalsta pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", LSK Kurzemes komitejā iespēju integrēties darba tirgū 12 jauniešiem bezdarbniekiem apgūstot dažādas prakstiskas iemaņas, laika posmā no 2014.gada oktobra līdz 2015. gada janvārim.
 

 
Sadarbībā ar NVA un Eiropas Savienības fonda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" tika īstenots atbalsta pasākums "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", LSK Kurzemes komitejā  iespēju integrēties darba tirgū un apgūt jaunas iemaņas tika dotas jaunietim - bezdarbniekam, kurš laika posmā no 2015.gada jūlija līdz 2016.gada jūlijam apgūst sociālā aprūpētāja praktiskās iemaņas;
 
Sadarbībā ar NVA un Eiropas Savienības fonda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" tika īstenots atbalsta pasākums "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", LSK Kurzemes komitejā  iespēju integrēties darba tirgū un apgūt jaunas iemaņas tiek dotas bezdarbniekiem, kuri laika posmā no 2015.gada augusta līdz 2017.gada augustam apgūs praktiskas iemaņas


Par aktīvu sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāli, LSK Kurzemes komiteja, 7.aprīlī, saņēma pateicību!