Latvijas Sarkanais Krusts


Ko dara LSK Kurzemes komitejas Dienas centrs "Ventiņmāja"?
Pievienots: 28 Apr 2016.


Lai cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem nebūtu spiesti pavadīt savas dienas vienmuļi mājokļa četrās sienās, bet gan varētu būt kopā ar citiem sabiedrības locekļiem, pilnveidotu savas prasmes kā arī atslogotu savu ģimenes locekļu ikdienu, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja piedāvā pakalpojumu "Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" Ventspilī".

Kopš 2013.gada novembra Ventspils pilsētā aktīvi darbojas Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja", kurā ik dienu pulcējas līdz pat 20 ļaudis ar demenci, lai  kopā ar dažādiem speciālistiem un arī  īpaši apmācītiem un sagatavotiem brīvprātīgajiem veiktu gan ikdienišķi svarīgas, gan neparasti radošas aktivitātes.  Avīžu lasīšana, vingrošana, mūzikas, mākslas, atmiņas trenēšanas nodarbības,  svētku svinēšana un ekskursijas kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšana ar demenci sirgstošo personu tuviniekiem ir daļa no plānotajām centra aktivitātēm.

Kā uzskata zinātnieki un ārsti, senioriem, lai gūtu optimālu labumu savai veselībai, vajadzētu trenētie vairākas reizes nedēļā, tādēļ iestājoties pavasarim, Dienas centra klienti pievērš lielāku uzmanību veselībai un katru pirmdienu dēvē par Veselības dienu. Pirmdienas rīts sākas ar asinsspiediena mērīšanu, svara rādītāja kontroli, brīvprātīga rehabilitētāja organizētiem vingrojumiem, kas tiek pielāgoti katram klientam - vecāka gadagājuma klientiem tiek piedāvāti vingrojumi sēdus un pastaigas, bet aktīvākiem klientiem tiek piedāvāti vingrojumi uz brīvdabas trenežieriem. Dienas atlikušo daļu centra klienti velta sarunām par veselīgu uzturu pie tases tējas, dažādām aktivitātēm, kuras piedāvā sociālais darbinieks un radošie speciālisti.

Lai ikdienas aktivitātes būtu daudz aizraujošākas, kopš 2014.gada Daudzfunkcionālais dienas centrs "Ventiņmāja" sadarbojoties ar biedrību "Pērļu pasaule", veido pērļu kokus, lai priecētu interesentu acis, attīstītu sīko motoriku, radošo domāšanu, novirzītu domas no ikdienas pienākumiem, stresa, palīdzētu paaugstināt pašapziņu, justies gandarītam par padarīto darbu, kā arī veidotu zīmolu centra atpazīšanai.

   

Svētku dienas klientiem ir mīļākās dienas, jo tad ir iespēja klāt svētku galdu, dziedāt kopīgas dziesmas un ciemos aicināt jaunus draugus, kā arī pašiem doties ciemos. Savukārt, nedēļas nogalēs klientiem ir iespēja attīstīt savu prātu galda spēļu spēlēšanā, krustvārdu mīklu minēšanā un lasot grāmatas.


 


Kopš 2015.gada dienas centra darbības nodrošināšanai atbalstu Daudzfunkcionālajam dienas centram "Ventiņmāja" sniedz Ventspils pilsētas Sociālais dienests.