Latvijas Sarkanais Krusts


"Labo darbu maratons" 2018
Pievienots: 02 Nov 2018.

Kuldīgas novada izglītības iestādes 2017./2018. macību gadā piedalījās VISC organizētajā pasākumā "Labo darbu maratons". Skolēni veica dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un labos darbus veica gan izglītības iestādes ietvaros, gan ārpus tām. Skolēnu labie darbi aptvēra visdažādākās jomas, radot iespējas iesaistīties ikvienam un motivējot skolēnus darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai izaugsmei un sabiedrībai atbilstoši viņu interesēm, spējām, vajadzībām.

2018. gadā VISC organizēja “Labo darbu festivālus” visos Latvijas reģionos, uz kuriem uzaicināja skolas, kuras bija piedalījušās “Labo darbu maratonā,” ņemot vērā šādus kritērijus:

- Aktualitāte un oriģinalitāte (inovatīvs piedāvājums, inovatīvi risinājumi),
- Sabiedriskais labums, ieguvums no veiktā labā darba sev un citiem,
- Darba nozīmīgums ilgtermiņā/ labo darbu kā tradīcijas ilgtspēja izglītības iestādē,
- Skolēnu/audzēkņu ieguldījuma, iniciatīvu atspoguļojums darbā.

Kurzemes novadā Labo darbu festivāls notika 26.oktobrī Talsos. No Kuldīgas novada Labo darbu festivālā piedalījās septiņas izglītības iestādes. Festivāla laikā tika prezentēti labie darbi, notika radošās darbnīcas/ meistarklases par pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, labo darbu veicēju godināšana. Festivāla dalībnieki vienojās kopēja darbā “ Rotāsimies Latvijai.” Tapa skaisti sienas dekori, kuri tika nogādāti sociālās aprūpes centros. Uz Kuldīgu atceļoja 4 dekori ar kuriem mēs iepriecinājām  LSK Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes centra "Venta" un SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas iemītniekus. 

 

 


Raksta autore: Kuldīgas novada BJC karjeras un audzināšanas darba speciāliste Līga Kovaļeva