Latvijas Sarkanais Krusts


Iepazīstaties, Daudzfunkcionālais centrs.
Pievienots: 10 Jan 2019.
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” nākamā gada oktobrī plāno apdzīvot pašreizējo Laidzes pamatskolas ēku. Tur paredzēts izveidot daudzfunkcionālo centru – paraugu visai Kurzemei – kur nodrošināt daudzveidīgu sociālo pakalpojumu klāstu.
 
  
Laidzes pamatskolas ēka un tās plašā, zaļā teritorija
Jau 2018. gada jūnijā Talsu novada dome nolēma 2019. gada 31. augustā reorganizēt Talsu 2. vidusskolas iekšējo struktūru, slēdzot tās filiāli „Laidzes pamatskola”. Filiāles ēka ir pašvaldības īpašums, bet par tās iespējamo tālāko izmantošanu tika saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” iesniegums. Tajā tika lūgts no 2019. gada 1. septembra nodot ēku biedrības bezatlīdzības lietošanā uz 30 gadiem, lai izveidotu un uzturētu sociālo centru.

„Latvijas Sarkanais Krusts” ir plānojis šajā nekustamajā īpašumā izveidot dienas aprūpes centru, īslaicīgās sociālās aprūpes centru, nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un izveidot integrācijas uzņēmumu.

Vairāk par jauno pakalpojumu aicinām lasīt Talsu novada pašvaldības informatīvo izdevumu Nr.1 (2019.gada jannvāris) 5. lappusē vai ŠEIT

Raksta autore: Inita Fedko