Latvijas Sarkanais Krusts


"Talsu novadu darba vizītē apmeklē Valsts prezidents"
Pievienots: 03 Apr 2019.

"22. martā darba vizītē Talsu novadu apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Diena bija notikumiem piesātināta un sākās ar prezidenta tikšanos ar Talsu novada domes deputātiem un uzņēmējiem..." protams, arī LSK Kurzemes komitejas izpilddirektorei A.Boitmanei bija tas gods tikties ar Valsts prezidentu.

Vairāk par Valsts prezidenta vizīti Talsu novadā, aicinām izlasīt Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu Novada Ziņas" Nr. 4, 2019.gada aprīļa izdevumā: http://www.talsi.lv/…/TALSU…/2019/talsunovadazinas4_1-16.pdf

vai talsi.lv mājaslapā: http://www.talsi.lv/aktualitates/talsu_novadu_darba_vizite_apmekle_valsts_prezidents?fbclid=IwAR0z1O4kIu7dYvliJnFPtYYcn3Hozx_1OZsnm91nEqWaSFyzTqn8aSla6o8