Latvijas Sarkanais Krusts


Projekts "Pacēlāja ierīkošana Landzes pansionātā pakalpojuma uzlabošanai"
Pievienots: 31 Oct 2019.

Atvieglojot biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (turpmāk - LSK) Kurzemes komitejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (turpmāk - SAC) "Landze" iemītnieku ikdienu, rastu iespēju uzlabot savas pārvietošanās prasmes, kā arī ļautu pilnvērtīgāk izmantot centra sniegtos pakalpojumus, uzsākti izbūves darbi  pacēlāja ierīkošanai. 

Ar Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu un sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldi, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteju tika parakstīts savstarpējs līgums par iesniegtā ELFLA projekta "Pacēlāja ierīkošana Landzes pansionātā pakalpojuma uzlabošanai" (Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000001) būvniecības realizēšanu, laika posmā 26.06.2017. - 31.10. 2018.

Projektā veikti paredzētā pacēlāja, bruģa un piebraucāmā celiņa izbūves darbi.