Latvijas Sarkanais Krusts


Plānotie papildpasākumi Jūnija mēnesī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
Pievienots: 14 May 2020.
 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komitejas Eiropas paku izdales punktos, īstenojot Eiropas paku izdali trūcīgajām personām, Jūnija un Jūlija mēnesī notiks dažādi papildpasākumi Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros:
N.P.k.   Datums,  no ........līdz ............ LSK adrese (papildpasākumu adrese) Tēma, nosaukums Kontakti, atbildīga persona 
1   19.06.2020. plkst. 14.30-15.00 Kurzemes komiteja Liepājas nodaļa, Graugu ielā 43A, Liepāja, LV-3400 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Kristīne Mūrniece 26460515
2   17.06.2020. plkst. 11.00-12.00 Talsu iela 39, Ventspils, LV- 3601 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Gundega Jansone 25717910,  28127320
3   10.06.2020. plkst. 13.00-13.30 Alsungas novada dome, Pils iela 1, Alsungas novads, LV-3306 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Maira Baumane 26181252
4   16.06.2020. plkst. 13.00-14.00 Dundagas novada sociālais dienests, Bānīšu iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270  Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Jānis Langzams 29294728
5   19.06.2020. plkst. 11.00-11.30 LSK, Grobiņas nodaļa, Lielā iela 78, Grobiņa, Grobiņas novads,  LV-3430  Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Inta Mangale 29187989
6   18.06.2020. plkst. 16.00-16.30 Baznīcas iela 29, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3310  Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Iveta Skude-Raksa  29273629
7   13.07.2020. plkst. 09.00-09.30  "Saieta nams", Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Inese Vīdnere 63453073
8   16.06.2020. plkst. 11.00-11.30 Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads, LV-3264  Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Iveta Neimane 63269551 28909271
9   16.06.2020. plkst. 13.00-14.00 "Līvas", Dunika, Dunikas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Ligita Freimane 29272642
10   10.06.2020. plkst. 14.30-15.00 Robežu iela 28, Stende, Talsu novads, LV-3257 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Ilona Ernšteina 29244006, 63237733
11   08.06.2020. plkst. 08.30-09.30 Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Baiba Čepule 28657503  
12   26.06.2020. plkst. 15.00-15.30 Mērsraga novada sociālais dienests, Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284 Seminārs trūcīgām un maznodrošinātām personām "Dabas veltes - ogas" Gunta Fībiga 26464443