Latvijas Sarkanais Krusts


Noslēdzies individuālā budžeta izmēģinājuma projekts.
Pievienots: 15 Mar 2021.
Sadarbībā ar Talsu novada sociālo dienestu, 31. janvārī, noslēdzās individuālā budžeta izmēģinājuma projekts. Tā laikā 11 personas ar garīga rakstura traucējumiem varēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus. Izmēģinājuma projektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izstrādei.
 
Lai arī norisi ietekmēja ārkārtas situācija valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, dalība izmēģinājuma projektā ir bijusi pozitīva.
Projekta mērķis bija stiprināt pilngadīgu personu ar garīgā rakstura traucējumiem patstāvību, spēju dzīvot pēc iespējas neatkarīgāku dzīvi.
Projekta dalībnieki un viņu tuvinieki atzīst, ka saņemtie pakalpojumi bijuši nozīmīgi. Arī pakalpojumu sniedzēji norāda, ka pakalpojumi ir veicinājuši projekta dalībnieku izaugsmi dažādās jomās, stiprinājuši viņu pašapziņu.
 
Viena no projekta dalībniecēm projekta laikā sāka apmeklēt LSK Kurzemes komitejas Talsu novada Dienas aprūpes centru. Projekta dalībniece ieguva jaunus draugus, piedalījās Dienas aprūpes centra dažādās aktivitātēs - apguva dažādas rokdarbu tehnikas, veidoja svētku dekorācijas, radoši izpaudās mākslas terapijā, piedalījās dārza darbos un citās sadzīves prasmju nodarbībās.
 
Projektu īstenoja Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.
 
Vairāk informācija Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā Nr.3 (2021. gada marts)