Latvijas Sarkanais Krusts


Sirsnīgi sveicam 8. maijā, Pasaules Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness dienā 2021!
Pievienots: 08 May 2021.
Sirsnīgi sveicam 8. maijā, Pasaules Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness dienā 2021!
 
Frančesko Roka, Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas Prezidents, šai dienai par godu teicis šādi:
 
"Katram atsevišķam laipnības un atbalsta darbam ir nozīme - neatkarīgi no tā, cik mazs tas var šķist. Katrai nesavtīgai un humānai rīcībai ikdienā ir neatsverama, globāla nozīme."
 
Pievienojoties Prezidenta teiktajam, vēlam, lai katra diena piepildīta ar laipnību, kas gan dota, gan arī saņemta! Lai mums kopā izdodas vēl vairāk stiprināt LSK un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustību visā pasaulē!