Latvijas Sarkanais Krusts


Bruņotais konflikts Ukrainā: Sarkanais Krusts sniedz palīdzību cietušajiem.
Pievienots: 10 Mar 2022.


Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja aicina iedzīvotājus, kuri to vēlas, ziedot Ukrainas iedzīvotāju atbalstam.

To iespējams izdarīt:

  Ar bankas pārskaitījumu LSK ziedojumu kontā, maksājuma mērķī norādot "Ukrainai":
- Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
- Šarlotes 1D, Rīga, LV-1001
- Reģ.Nr. 40008002279
- A/S Swedbank
- Bankas kods: HABALV22
- Konta numurs: LV28HABA0140J04577004

 vai zvanot uz LSK ziedojuma tālruņa numuru 90006880 (maksa par vienu zvanu: EUR 1.42)
 
Saņemtos ziedojumus LSK pārskaitīs Ukrainas Sarkanajam Krustam palīdzības sniegšanai cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem.
 
Kopā varam palīdzēt!