Latvijas Sarkanais Krusts


Pirmās palīdzības apmācības Martā
Pievienots: 11 Mar 2022.
LSK Kurzemes komiteja aicina pieteikties Pirmās palīdzības apmācībām, kas tiek organizētas Ventspilī, Saldū un Talsos
 
 rakstot e-pastu uz laila.pukaine@redcross.lv,
 vai zvanot pa tālruni 266 848 70.

 Apmācībās var piedalīties, uzrādot derīgu sadarbspējīgu sertifikātu:
 
 par veikto vakcināciju pret COVID-19,
 vai par Covid-19 pārslimošanas faktu.