Latvijas Sarkanais Krusts


EAFVP: no 7. maija viena persona var saņemt vienu komplektu mēnesī
Pievienots: 30 May 2022.

Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) vadošā iestāde informē, ka Ministru kabineta 03.05.2022. sēdē (protokols Nr. 25, 21. §) izskatīti un pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi“”.

Ar grozījumiem tiek atjaunota norma attiecībā uz EAFVP atbalsta komplektu izsniegšanu – vienai personai vienu komplektu mēnesī, nemainot kopējo komplektu skaitu uz attiecīgo izziņu.
 Plašāk par EAFVP lasi šeit: https://www.redcross.lv/.../eiropas-atbalsta-fonds.../