Latvijas Sarkanais Krusts


Pirmās palīdzības paraugdemonstrējumi skolēniem vasaras nometnē
Pievienots: 17 Sep 2022.
Lai īstenotu sabiedrības integrācijas un saliedētības pasākumus, kā arī veicinātu latviešu valodas apguves iespējas Ukrainas izglītojamajiem Latvijā, šogad vasarā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām uzsācis plānoto skolēnu vasaras nometņu organizēšanu. Vasaras nometnēs aicināti piedalīties gan Ukrainas, gan Latvijas skolēni. Šogad nometne arī notika Talsu 2.vidusskolā.
 
Nometne finansēta no valsts budžeta līdzekļiem projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros, lai nodrošinātu Ukrainas bērniem un jauniešiem latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās kopīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, ko piedāvā nometnes programma.
 
Nometnes programma paredz dažādas radošās darbnīcas un aktivitātes, kurā arī piedalījās LSK Kurzemes komiteja Pirmās palīdzības speciālisti, muzeja apmeklējumu, meistarklasi gatavojot nacionālos ēdienus, tādējādi sniedzot atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem.