Latvijas Sarkanais Krusts


Pieredzes apmaiņa LSK Kurzemes komitejā
Pievienots: 02 Oct 2022.
21. un 22. septembrī Talsu novads notika pieredzes apmaiņas pasākums, kura laikā sociālie uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles un Kipras sanāca kopā, lai strādātu pie jaunām sadarbības veicināšanas idejām starp dažādajiem sektoriem. Pasākumu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību Erasmus+ projekta "LOCAL-Y-MPACT" ietvaros.
 
Pasākums tika organizēts ar mērķi iepazīt Talsu novada organizācijas, kuras jau veiksmīgi sadarbojas ar pašvaldību, veicināt starptautiskās sadarbību iespējas un apmainīties ar labās prakses piemēriem dažādās valstīs, kas palīdzētu visām iesaistītajām pusēm izprast, kādi ir galvenie priekšnoteikumi, lai starp uzņēmējiem vai nevalstisko sektoru izveidotos veiksmīga sadarbība ar pašvaldību.
 
Pasākuma otrajā dienā, 22. septembrī, projekta dalībnieki devās vizītē pie LSK Kurzemes komiteja, apmeklējot divus sociālās aprūpes centrus – SAC „Laidze” un SAC „Stūrīši”, kā arī organizācijas izveidoto sociālo uzņēmumu – veļas mazgātavu, kurā tiek nodarbināti sociālās aprūpes centra iemītnieki. Dalībniekiem bija iespēja iepazīt organizācijas daudzveidīgo profilu un sniegto pakalpojumu klāstu, kā arī, izprast sadarbības modeli, kurā pašvaldība deleģē sociālās funkcijas nevalstiskajai organizācijai.