Latvijas Sarkanais Krusts


LSK Kurzemes komitejas Tukuma nodaļa ar prieku gaida Tevi ciemos!
Pievienots: 30 Jan 2023.
Tukumā, Kurzemes iela 5A, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas Tukuma nodaļa gaišās, siltās telpās piedāvā iespēju ikvienam iedzīvotājam saņemt dušas pakalpojumu. 
 
✅ personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vienu reizi mēnesī par pakalpojumu nav jāmaksā, par katru nākamo reizi 4.66 EUR;
✅ personām ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām un pensijas vecuma personām vienu reizi mēnesī pakalpojuma maksa 4,66 EUR;
✅ personām, kurām izsniegts sociālā darbinieka nosūtījums, nosūtījumā norādītajā apjomā un termiņā par pakalpojumu nav jāmaksā, ja persona deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā.
 
Lai saņemtu materiālu atbalstu – atvieglojumus dušas pakalpojuma nodrošināšanai, persona pakalpojuma saņemšanas vietā uzrāda dokumentu, kas pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāra apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) izziņu, politiski represētās personas apliecību, invaliditātes apliecību, sociālā darbinieka nosūtījumu). Ja personai nav, kāds no šajā punktā minētajiem dokumentiem, persona var uzrādīt jebkuru citu dokumentu, kas pierāda viņa atbilstību attiecīgajai personu grupai.
 
Gaidām Jūs no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 09.00 līdz 16.00.
 
Vairāk informācija un pakalpojumam pieteikties, zvanot pa tālruni +371 29403332 vai rakstot e-pastu uz lsk.tukums@redcross.lv